Teatr Życia

TEATR ŻYCIA-WYKORZYSTANIE TECHNIK TEATRALNYCH W EDUKACJI DOROSŁYCH

31 sierpnia 2022 Fundacja „Aktywni XXI” zakończyła projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” realizowany ze środków PO WER.

Celami  zrealizowanego projektu było:

 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej fundacji poprzez:

 – zwiększenie kompetencji trenerów w zakresie wykorzystania elementów dramatu w edukacji dorosłych

 – wzrost liczby nowych produktów szkoleniowych

2. Umiędzynarodowienie działań poprzez:

– Wzrost liczby kontaktów międzynarodowych w obszarze niezawodowej edukacji osób dorosłych

 – Przygotowanie do pracy w zespole międzynarodowym

 – Opracowanie nowych projektów w partnerstwie międzynarodowym

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

trzy trenerki uczestniczyły w projekcie  „Drama in Education: A Holistic Approach To Teaching Through Drama Techniques”

https://www.pricalica.org/drama-in-education-holistic-approac

– cztery trenerki brały udział w kursie   „Drama games and creative storytelling in the classroom: Breaking down ethnicity and social barriers”

https://www.erasmusgreece.eu/course/drama-games-and-creative-storytelling-breaking-down-ethnicity-and-social-barriers-1-week-athens/

Rezultaty projektu

– dzięki realizacji projektu Fundacja „Aktywni XXI” poszerzyła ofertę edukacyjną dla seniorów o Warsztaty Teatralne

– od 1 maja 2022 realizowany jest projekt partnerski „Theatrical techniques used in the activation of seniors”. W ramach tego projektu odbędzie się w Jeleniogórskiej Akademii III wieku”cykl wykładów związanych z teatrem. Będą też przeprowadzone warsztaty teatralne rozwijające umiejętności społeczne „Empatia”, „Komunikacja” oraz „Asertywność”.

Rok 2018

W roku 2018 Fundacja Aktywni XXI, realizowała następujące działania:

Działania na rzecz realizacji poszczególnych celów:

Cele:

 • Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz nauki i edukacji,

 • Popularyzacja działalności prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologicznej.

Zadania:

 • Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

 • Semestr wiosenny – Wiedza o literaturze

 • Semestr jesienny – Wiedza o zdrowym życiu

 • Seminarium z okazji 20-lecia Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

 • Nauka języka angielskiego dla seniorów

 • Wykłady z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa farmaceutycznego

 • Międzynarodowy projekt Hand in hand w ramach programu Erasmus+. Cykl spotkań literackich w siedzibach Fundacji i Książnicy Karkonoskiej.

Cele:

 • Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Zadania:

 • Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących,

 • Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku

 • Udział słuchaczy JAIIIW w polsko-niemieckim projekcie Interreg „Utworzenie zespołów kompetencji seniorów na niemiecko–polskim pograniczu. Projekt modelowy”

Cele:

 • Promowanie i krzewienie idei wolontariatu,

 • Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej,

Zadania:

 • Udział słuchaczy JAIIIW w projekcie ASOS „Tworzenie rad seniorów”

 • Działania projektowe „Its easy to teach, if you know how” wspólnie z Uniwersytetem Castilla la Mancha w Toledo – Cuenca i e-Seniors w Paryżu w ramach programu ERASMUS+:

 • Spotkania projektowe w Toledo (Hiszpania), Paryżu (Francja) i Cuenca(Hiszpania).

 • Seminarium kończące projekt w Jeleniej Górze.

 • działania projektowe Hand in hand,w ramach programu ERASMUS+:

 • spotkanie międzynarodowe w Valkeakoski (Finlandia), wspólnie z przedstawicielami Książnicy Karkonoskiej

 • spotkanie międzynarodowe w Randers (Dania)

 • program szkoleniowy dla pracowników w Randers (Dania) wspólnie z przedstawicielami Książnicy Karkonoskiej

 • Udział w projekcie European Adults – Training and Internalization w ramach programu ERASMUS+:

 • spotkanie międzynarodowe w Arcos de Valdevez (Portugalia)

 • spotkanie międzynarodowe w Paryżu (Francja)

 • program szkoleniowy dla pracowników w Paryżu (Francja)

Projekt pn. Aktywni w Europie w ramach programu ERASMUS +

 • Kurs języka angielskiego

 • Udział w szkoleniu Management of European projects

Projekt pn. Common Culture Heritage w ramach programu ERASMUS + z partnerami – uniwersytetami III wieku w Milazzo (Włochy) i Cuenca (Hiszpania)

 • spotkanie międzynarodowe rozpoczynające projekt w Milazzo

Projekt pn. Umiejętności społeczne – nowe wyzwanie w ramach programu ERASMUS +

 • Nabór uczestników projektu

 • Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w międzynarodowych projektach,


Cele:

 • Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,

Zadania:

 • Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących – Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

 • Współpraca z Przedszkolem Król Maciuś I w Jeleniej Górze

 • Prowadzenie kursu języka angielskiego dla seniorów.

 • Warsztaty: Fairtrade – ścieżka zrównoważonego rozwoju promujące zdrowy styl życia i sprawiedliwy handel.

Cele:

 • Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 • Propagowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,

 • Wspieranie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

Zadania:

 • Aktywne działania w ramach projektu European Adults- Training and Internalization w ramach programu ERASMUS+

Cele: 

Podnoszenie wiedzy fachowej członków Zarządu i Rady Fundacji.

Zadania:

 • Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

 • Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.

 • Udział w szkoleniach organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz POWER dotyczących zasad przygotowywania projektów międzynarodowych.

 • Prowadzenie projektu KA1 – Aktywni w Europie w ramach programu Erasmus+ :

 • szkolenie językowe – 2 osoby

 • międzynarodowy kurs zarządzania projektami – 4 osoby


Cele:

 • Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy

 • Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności  lokalnej,

Zadania:

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu

 • Prowadzenie fan page Jeleniogórskiej Akademii III Wieku oraz Fundacji na Facebook

 • Udział słuchaczy Jeleniogórskiej Akademii III Wieku w projektach:

 • Gminne Rady Seniorów ( w ramach ogólnopolskiego programu ASOS)

 • Utworzenie zespołów kompetencji seniorów na niemiecko–polskim pograniczu. Projekt modelowy (w ramach programu INTERREG)

Rok 2017

– Prowadzenie Aktywnej Galeryjki w pomieszczeniach Fundacji – Wystawy fotografii: Maria Kuczara i Alina Basara.

-Wycieczka słuchaczy JAIIIW do Arboretum w Wojsławicach.

-Międzynarodowy projektu Hand in hand w ramach programu Erasmus+. Z koordynatorem w Finlandii, lokalnym partnerem jest Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze.

– Działania projektowe „Its easy to teach, if you know how” wspólnie z Uniwersytetem Castilia la Mancha w Toledo – Cuenca i E-seniors w Paryżu.

– Spotkania projektowe w Toledo (Hiszpania), Paryżu (Francja) i Cuenca(Hiszpania).

– Działania projektowe Hand in hand, – wizyta robocza w Fano (Włochy), wspólnie z przedstawicielami Książnicy Karkonoskiej

– Przystąpienie do projektu European Adults- Training and Internalization – i przygotowanie do wizyty roboczej w Arcos de Valdevez (Portugalia)

– Prowadzenie projektu KA1 Aktywni w Europie w ramach programu Erasmus+ :

– Szkolenie językowe – 2 osoby

– Udział w międzynarodowym projekcie Erasmus + Polityki Publiczne Europejskiej Jakości, organizowanym przez RCWiP 3 osoby

– Przeprowadzenie projektu Europe Code Week.

– Realizacja projektu miejskiego Lato z robotami.

Warsztaty: Fairtrade – ścieżka zrównoważonego rozwoju promujące zdrowy styl życia i sprawiedliwy handel.

– Udział słuchaczy Jeleniogórskiej Akademii III Wieku w projektach:

– Gminne Rady Seniorów ( w ramach ogólnopolskiego programu ASOS)

– Centrum Kompetencji Seniorów (w ramach programu INTERREG)

Rok 2016

Zmiana adresu .

Złożenie projektów Erasmus + w KA1  i KA2 

Złożenie projektu „ Rozwój i Praca Pomimo Niepełnosprawności” .

Rozpoczęcie projektu „ Rozwój i Praca Pomimo Niepełnosprawności”.

Wyjazd do Nowej Rudy Uniwersytetu III Wieku celem nawiązania kontaktów.

Rozpoczęcie projektu „Uczyć jest łatwo, jeśli wiesz jak”.

Rok 2015

– Założenie fan page Fundacji i Jeleniogórskiej Akademii III Wieku na Facebook .

– złożenie projektu Erasmus + KA1.

– Wycieczka słuchaczy Jeleniogórskiej Akademii III Wieku do Liberca celem nawiązania współpracy z Uniwersytetem III Wieku w Libercu .

– Prowadzenie systematycznych zajęć edukacyjno – relaksacyjnych „ Zagrajmy wspólnie w gry planszowe” – I-szy semestr – jesień Ewa Ratyńska.

– Działania projektowe „Enduring Life. Zycie może być pełne kolorów” wspólnie z Fundacją Auser z Messyny z Włoszech – do lipca, w czerwcu zakończenie, podsumowanie

– Wystawa fotografii „Życie pełne kolorów” promująca międzynarodowy wolontariat seniorów .

– 18 urodziny 16. Lutego

Rok 2014

– Działania projektowe „Enduring Life. Zycie może być pełne kolorów” wspólnie z Fundacją Auser z Messyny i LUTE z Milazzo z Włoszech /Projekt zakończy się w lipcu 2015 roku/
 Wizyta Włochów w Jeleniej Górze .

 Następnie my odwiedziłyśmy  Włochów .

Basia Janic i Danuta Sadownik pojechały do Milazzo .

-Nauka języka włoskiego dla wolontariuszy w ramach projektu Wolontariat Seniorów Enduring Life” –  zajęcia odbywały się od stycznia do czerwca.

– Wizyta grupy wolontariuszy z Koła Wolontariatu przy III LO w Warszawie, podczas obchodów 75 lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego -” maj z Fijałkowską”

Udział w projekcie Grundtviga pn. Literacy through theatre and drama in education” – Danuta Sadownik ; W lipcu  Bukareszt

Rok 2013

– Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.
– Projekt „Aktywni Seniorzy – Srebro XXI wieku” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej w ramach projektu ASOS 

– Projekt „Aktywacja, Motywacja, Integracja” współfinansowany przez Miasto Jelenia Góra 

– Działania aktywizujące na rzecz rynku pracy – Projekt „Chłopska Droga Biznesu” współfinansowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Gminę Andrychów i Narodowy Bank Polski. 

– Rozpoczęcie projektu „Zycie może być pełne kolorów” wspólnie z Fundacją Auser z Messyny z Włoszech /Projekt zakończy się w lipcu 2015 roku/ ; wizyta przygotowawcza u nas 

-Projekt „Mam Przyjaciół – Więcej Mogę” współfinansowany przez Miasto Jelenia Góra. 

– Udział Prezeski w Wizycie Studyjnej w Toledo „ An Answer to a Challenge: Innovation in adult education” .

Rok 2012

 Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku, w bezpłatnie udostępnionych pomieszczeniach Klubu Nauczyciela w Jeleniej Górze;
– Nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami dla projektu „Wolontariat seniorów”, przygotowanie Wizyty Przygotowawczej w ramach projektu Grundtvig
 ;
– Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w Warsztatach Grundtviga, bądź innych międzynarodowych projektach;
Organizacja Dnia Seniora – wspólnie z Klubem Wolontariusza przy III LO w Jeleniej Górze
 –
Udział w Jelenogórskim Tygodniu Organizacji Pozarządowych;

– Wykład „Pogodnym seniorem być” w ramach Jeleniogórskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych ;
– Organizacja warsztatów artystycznych – decoupage – w ramach Jeleniogórskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych;
– Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, między innymi w szkoleniu dotyczącym prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych oraz znajomości ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 – termin na podstawie zaświadczenia o kursie;

– Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.

– Udział członków Zarządu w gremium doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry podczas tworzenia Strategii Rozwoju Miasta, 
– Udział Prezes Zarządu w Radzie Seniorów – organie doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
 – zadanie ciągłe
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu –
zadanie ciągłe

Rok 2011

Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku w Klubie Nauczyciela.

– Organizacja Dnia Seniora – wspólnie z Klubem Wolontariusza przy III LO w Jeleniej Górze 

– Współorganizacja Festiwalu Rozwojowego Kobiet „Progressteron” wspólnie z Fundacją „Strefa Inspiracji” z Wrocławia oraz PCKK w Jeleniej Górze,

– Prowadzenie spotkań Klubu Miłośników Literatury – wspólnie z Klubem Nauczyciela w Jeleniej Górze,

– Udział członków Zarządu w gremium doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry podczas tworzenia Strategii Rozwoju Miasta 

– Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,   RCWiP

– Wizyta prezes Fundacji w Messynie, podczas warsztatów Grundtviga, w celu nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami dla projektu „Wolontariat seniorów”, 

– Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w Warsztatach Grundtviga, bądź innych międzynarodowych projektach, 

– Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie młodej organizacji jaką jest Fundacja „Aktywni XXI”.