Sprawozdanie finansowe za 2011r.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W roku budżetowym 2011 nie osiągnęła żadnych dochodów, nie ponosiła również żadnych kosztów. Wszystkie działania zostały wykonane własnymi siłami członków Zarządu i Rady Fundacji. Ponadto wszelkie działania wykonane na rzecz podopiecznych Fundacji były przeprowadzone gratisowo przez osoby z Fundacją zaprzyjaźnione.
Fundacja nie zatrudniała w roku 2011 żadnych osób, którym płaciłaby wynagrodzenie, nie podpisywała również umów wolontariackich.