European Adults

 

 

01.09.2017 Fundacja „Aktywni XXI” przystąpiła do projektu partnerskiego „EUROPEAN ADULTS: TRAINING AND INTERNATIONALIZATION” realizowanego w ramach programu ERASMUS +

Projekt EATI koncentruje się na potrzebie posiadania innowacyjnej i wspólnej metodologii dla wszystkich profesjonalistów, którzy pracują w sektorze edukacji i szkoleń dorosłych.

Cele projektu to:
– Opracowanie bardziej otwartego i elastycznego podejścia do walidacji oraz akredytacji wiedzy i umiejętności dorosłych.
– Zachęcanie do uczenia się przez całe życie.
– Pomaganie dorosłym w znalezieniu pracy i byciu aktywnym na rynku pracy.
– Wspieranie wszystkich podmiotów zajmujących się kształceniem dorosłych i szkoleniami na poziomie krajowym i europejskim.
– Pośrednie podniesienie poziomu zatrudnienia w Europie.
Produktami projektu będą:
1. Podręcznik metodologiczny „Bilans kluczowych kompetencji w zakresie powszechnego szkolnego certyfikowania”. Będzie to przewodnik metodologiczny dla osób zawodowo zajmujących się kształceniem dorosłych.
Składać się on będzie z szeregu narzędzi do uznawania, zatwierdzania i certyfikowania nieformalnych i poza formalnych umiejętności osób dorosłych, w celu pomocy im na krajowym lub zagranicznym rynku pracy.
2. Europejska platforma wsparcia w zakresie uznawania kwalifikacji dorosłych, walidacji i certyfikacji: będzie platformą pedagogiczną i informacyjną skierowaną do osób pracujących w dziedzinie edukacji dorosłych i rozwoju kompetencji dorosłych. Zawierać będzie przydatne informacje i podręcznik metodologiczny „Równowaga kluczowych kompetencji w zakresie powszechnego szkolnego certyfikowania”. Informacje i podręcznik będzie można pobrać z Internetu. Ponadto obszar e-learningu będzie zawierał użyteczny e-kurs dla samokształcenia dorosłych, którzy po ukończeniu ścieżki uczenia się otrzymają certyfikat.

Więcej informacji na stronie EUROPEAN ADULTS