Hand in Hand

Hand in hand – libraries and adult education centres for lifelong learning

Projekt jest strategicznym partnerstwem bibliotek i organizacji zajmujących się edukacją dorosłych, który koncentruje się na wymianie dobrych praktyk. Celem jest zbadanie, jakie kroki mogą podjąć biblioteki i organizacje zajmujące się kształceniem dorosłych, aby upowszechniać kształcenie przez całe życie i dążyć do stworzenia wielofunkcyjnych ośrodków edukacyjnych.

Partnerstwo składa się z pięciu europejskich organizacji zajmujących się uczeniem się przez całe życie (biblioteki i ośrodki kształcenia dorosłych). Naszymi grupami docelowymi są pracownicy bibliotek i edukacji dorosłych, a także klienci / uczniowie tych organizacji. Działania projektu będą miały na celu promowanie partnerskiego uczenia się, tak aby wszyscy uczestnicy mieli szansę podzielić się swoją wiedzą z innymi. Będziemy również angażować naszych słuchaczy w ten proces, aby dać naszym użytkownikom końcowym możliwość uczestniczenia w rozwoju naszych usług.

W ramach projektu powstanie zbiór najlepszych praktyk, które organizacje uczenia się przez całe życie mogą podjąć, aby współpracować ze sobą i być bardziej dostępnym dla swoich klientów/słuchaczy. Każdy partner opracuje również plan rozwoju swojej organizacji. Personel organizacji partnerskich poprawi umiejętności pedagogiczne i cyfrowe. Uczniowie i słuchacze zostaną wysłuchani, a ich pomysły zostaną zebrane w panelach i / lub ankietach klientów. Wszystkie wyniki projektu będą dostępne na stronie internetowej dostępnej dla wszystkich zainteresowanych tematem

Bieżące informacje projektowe znajdują się na stronie projektu

https://handinhandlibraries.wordpress.com

Jesteśmy też na Facebooku

https://www.facebook.com/EUhandinha

PARTNERZY PROJEKTU czytaj dalej

PIERWSZE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERSKIE  czytaj dalej

 

Projektzostał zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach program Erasmus +..

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.