Teatr życia

TEATR ŻYCIA-WYKORZYSTANIE TECHNIK TEATRALNYCH W EDUKACJI DOROSŁYCH

31 sierpnia 2022 Fundacja „Aktywni XXI” zakończyła projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” realizowany ze środków PO WER.

Celami  zrealizowanego projektu było:

  1. Poszerzenie oferty edukacyjnej fundacji poprzez:

– zwiększenie kompetencji trenerów w zakresie wykorzystania elementów dramatu w edukacji dorosłych

– wzrost liczby nowych produktów szkoleniowych

  1. Umiędzynarodowienie działań poprzez:

– Wzrost liczby kontaktów międzynarodowych w obszarze niezawodowej edukacji osób dorosłych

– Przygotowanie do pracy w zespole międzynarodowym

– Opracowanie nowych projektów w partnerstwie międzynarodowym

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

trzy trenerki uczestniczyły w projekcie  „Drama in Education: A Holistic Approach To Teaching Through Drama Techniques”

– cztery trenerki brały udział w kursie   „Drama games and creative storytelling in the classroom: Breaking down ethnicity and social barriers”

https://www.pricalica.org/drama-in-education-holistic-approac

– cztery trenerki brały udział w kursie   „Drama games and creative storytelling in the classroom: Breaking down ethnicity and social barriers”

https://www.erasmusgreece.eu/course/drama-games-and-creative-storytelling-breaking-down-ethnicity-and-social-barriers-1-week-athens/

– dwie osoby z kadry fundacji wzięły udział w Job Shadowingu w Fundacji Kulturalno-Artystycznej SIGMA ART. z Bukaresztu

 

Rezultaty projektu

– dzięki realizacji projektu Fundacja „Aktywni XXI” poszerzyła ofertę edukacyjną dla seniorów o Warsztaty Teatralne

– od 1 maja 2022 realizowany jest projekt partnerski „Theatrical techniques used in the activation of seniors”. W ramach tego projektu odbędzie się w Jeleniogórskiej Akademii III wieku”cykl wykładów związanych z teatrem. Będą też przeprowadzone warsztaty teatralne rozwijające umiejętności społeczne „Empatia”, „Komunikacja” oraz „Asertywność”.