Seniorzy w akcji

SENIORZY W AKCJI

2021-1-PL01-KA122-ADU-000018221

Pierwszego grudnia 2021 r. Fundacja
„Aktywni XXI” rozpoczęła nowy projekt w programie Erasmus+

„Seniorzy w akcji”. Jest to
projekt z Akcji 1 – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności
dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych.

Celami projektu są :

– Włączenie słuchaczy
Jeleniogórskiej Akademii III Wieku do aktywnego uczenia się przez
całe życie.

– Wzmocnienie kluczowych kompetencji
słuchaczy Jeleniogórskiej Akademii III Wieku (kompetencje cyfrowe,
społeczne i w zakresie uczenia się ).

W ramach działań projektowych
zostaną zorganizowane dwie Grupowe Mobilności Dorosłych Uczących
się w ramach których seniorzy współpracujący z Fundacją
„Aktywni XXI” odbędą tygodniowe zajęcia na uczelniach
trzeciego wieku w Milazzo (Sycylia) i Cuence (Hiszpania).

 

Udział w mobilnościach zaktywizuje
seniorów w ich działaniach i zachęci do większej aktywności.
Uzyskane rezultaty i wyniki zmotywują do dalszej pracy. Będą też
inspiracją dla innych dorosłych uczących się w Akademii III
Wieku. Przygotowywania do wyjazdu: szukanie informacji, przygotowanie
prezentacji, zaplanowanie wspólnych działań edukacyjnych z
partnerami z Włoch i Hiszpanii oraz udział w mobilnościach wzmocni
ich kluczowe kompetencje takie jak umiejętności cyfrowe, językowe,
uczenia się oraz społeczne (empatia, komunikacja, tolerancja).

  1. Ogłoszenie o naborze do projektu czytaj dalej ->

  2. Formularz zgłoszeniowy  pobierz formularz ->