Projekt Aktywni Seniorzy – srebro XXI

Projekt Aktywni Seniorzy – srebro XXI wieku zakończony, ale nie przestajemy działać!

Projekt realizowany przez Fundację „Aktywni XXI” współfinansowany był w ramach projektu ASOS Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Powstał aby poprawić jakość edukacji osób starszych poprzez zwiększenie różnorodności oferty edukacyjnej Jeleniogórskiej Akademii III Wieku, a także zwiększenie częstotliwości spotkań seniorów. Zostali nim objęci słuchacze Akademii oraz seniorzy z Jeleniej Góry i okolic. Uczestnikami były 33 osoby, które korzystały z nowych form zajęć w ramach Akademii.

Udział w zajęciach z zakresu technologii informacyjnych spowodował , że słuchacze zdobyli nowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i posługiwania się Internetem, zaś zajęcia o tematyce ekonomiczno-prawnej dostarczyły wiedzy, która jest niezbędna seniorom we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, lokalowego oraz praw konsumenckich. Warsztaty rozwoju osobistego umożliwiły samopoznanie, uwrażliwiły na psychologiczne aspekty życia codziennego i budowanie relacji, natomiast artystyczne i arteterapeutyczne miały wpływ na poprawę kondycji psychicznej oraz sprawności manualnej. Blok zdrowy styl życia dostarczył wiedzy merytorycznej i poprawił sprawność fizyczną. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z aktywności ruchowej. Niektórzy seniorzy biorący udział w projekcie wyrazili chęć bycia wolontariuszami, którzy będą wprowadzać inne osoby w świat technologii informacyjnej, przez co będą mogli sprawdzić się jako wsparcie dla osób, które nie mogły uczestniczyć w zajęciach.

Wspaniałe fotografie i wspomnienia pozostaną wszystkim, którzy zwiedzali wspólnie Książ, Krzeszów, Świdnicę oraz Zgorzelec/Gorlitz i Lwówek Śląski.

Spektakl „Kolacja dla głupca” i koncert jazzowy dopełniły fantastycznie spędzony czas.

Projekt zakończył się przedświąteczną kolacją przy stołach pięknie ozdobionych własnoręcznie wykonanymi stroikami. Rozdanie dyplomów nie zamknęło jednak działań Jeleniogórskiej Akademii III Wieku- kolejny semestr rozpoczyna się już 13 stycznia 2014 roku.

         Danuta Sadownik