Dancefulness for creativity and leadership

Dancefulness for creativity and leadership (Dancefulness dla rozwoju kreatywności i umiejętności przywódczych) – projekt partnerski 2021-2023

 

Partnerzy:

Orbis Institute – Słowacja

CIPFPM – Hiszpania  

Método Estudios Consultores – Hiszpania

Social cooperative of Cyclades  (ALTERA VITA) – Grecja

STEPS – Grecja

Fundacja „Aktywni XXI” – Polska

 

Pandemia Covid spowodowała wysoki stopień ryzyka wykluczenia społecznego, ponieważ wiele osób czuje, że pozostało w tyle. Nazywa się to „czwartą falą Covid”. Jednocześnie, z powodu pandemii, wiele małych firm z branży kreatywnej boryka się z ogromnymi problemami, które stawiają je na skraju bankructwa. Istnieje więc ryzyko utraty bezcennego europejskiego dziedzictwa, które jest symbolem tożsamości.

Wreszcie, skoro firmy wymagają umiejętności XXI wieku, a pandemia Covida przyspiesza te zmiany, kształcenie dorosłych powinno się na nich skupić. Kreatywność i przywództwo to dwie z dziesięciu pierwszych umiejętności wymaganych przez przedsiębiorstwa, według OECD. Dzięki projektowi Dancefulness będą uczyć się kreatywności poprzez działania twórcze.

 

Dancefulnees for creativity and leadership ma kilka ważnych celów. Pierwszym z nich jest zaangażowanie osób niezaangażowanych i połączenie tych, którzy zostali rozłączeni z powodu pandemii Covid. Ponieważ kluczowym elementem jest włączenie, stworzymy metodologię, która łączy taniec z mindfulness i psychologią stosowaną w celu promowania kreatywności i przywództwa u dorosłych.

Kluczowy jest również aspekt cyfrowy, ponieważ opracujemy kurs online i wykorzystamy techniki „video learning pills”(krótkie filmiki instruktażowe). Walka z dyskryminacją ze względu na płeć będzie również kolejnym kluczowym elementem, ponieważ zamierzamy stworzyć inkluzywne środowisko wspierane przez zespoły taneczne. W związku z tym, osobista różnorodność będzie wzmacniana przez kreatywność w taki sam sposób, w jaki kreatywność jest wzmacniana przez różnorodność.

 

Dancefulness obraca się wokół bardzo innowacyjnego podejścia. W związku z tym, wymaga ono współdziałania różnych podmiotów o bardzo różnym pochodzeniu. Tak więc, tylko prawdziwa kombinacja partnerów z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie może doprowadzić do sukcesu. Jako połączenie edukacji, psychologii, tańca, mindfulness, technik przywództwa, e-learningu i „video learning pills”, wymaga wiedzy z różnych dziedzin w całej Europie. Potrzebne są również najlepsze praktyki z całej Europy. Różne perspektywy i punkty widzenia są obowiązkowe dla tego holistycznego projektu, który działa na drodze inteligencji wielorakich Gardnera (1983). W związku z tym połączyliśmy doświadczenia różnych europejskich partnerów, aby stworzyć ten innowacyjny projekt. Wszyscy partnerzy mają duże doświadczenie w tej bardzo specyficznej dziedzinie. Dzięki ich doświadczeniu projekt będzie w stanie zbudować bardzo innowacyjne podejście w edukacji dorosłych.

 

Produkty intelektualne projektu:

 

    – O1. Dokument badawczy. Najlepsze praktyki w zakresie tańca+mindfulness+psychologii pozytywnej w edukacji dorosłych i rozwoju umiejętności poprzez nieformalne działania szkoleniowe. (dostępny na stronach partnerów)

Dancefulness_IO1_final_PL

 

    – O2. Kurs online dla nauczycieli, trenerów i grup tanecznych. (dostępny na platformie e-learningowej)

https://e-learning.alteravita.eu/course/index.php?categoryid=14

    – O3. Pigułki do nauki wideo w szkoleniach dla dorosłych. (dostęne na platformie i stronach)

https://www.youtube.com/@dancefulnesserasmus5120/videos

Dancefulness_Newsletter1: Dancefulness_Newsletter1_PL

Dancefulness_Newsletter2: Dancefulness Newsletter 2 _PL

 

Strona www projektuBe happy. Be healthy. Be alive. – Dancefulness
Facebook projektu: (2) Facebook