O nas

Fundacja „Aktywni XXI” w Jeleniej Górze została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 06.12.2010 roku pod nr 0000372368 otrzymując nr REGON 021433004.

Siedziba Fundacji znajduje się w Jeleniej Górze, ul. Wolności 29 (wejście od Mickiewicza)


Zarząd Fundacji stanowią
:

Danuta Sadownik – prezes

Jolanta Ratyńska – wiceprezes

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Małgorzata Nelczarska vel Mielcarz

Gabriela Pogorzelec

Ewa Lustyk