Działania realizowane w 2020 roku

W roku 2020 Fundacja Aktywni XXI, realizowała następujące działania:

Działania na rzecz realizacji poszczególnych celów:

Cele:
– Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz nauki i edukacji,

Zadania:

 • Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku – w większości on-line.
 • Prowadzenie w charakterze koordynatora projektu CCH – Common Cultural Heritagez partnerami z Włoch – LUTE Milazzo i UCLM Cuenca z Hiszpanii. Udział w międzynarodowych warsztatach dla seniorów w Milazzo pt. ”Sztuka nie zna granic – Art has no borders”. Udział w spotkaniach międzynarodowych on-line trenerów, menadżerów i seniorów.
 • Przygotowanie i wyeksponowanie wystawy fotografii podsumowującej projekt KA1 Erasmus+ „Kompetencje społeczne – nowe wyzwanie”
 • Przygotowanie i wyeksponowanie wystawy fotografii podsumowującej projekt KA1 Erasmus+ “CCH – Common Cultural Heritage”
 • Udział słuchaczy JAIIIW w zajęciach IT w ramach projektu SIDAL
 • Udział w konkursie literackim na pamiętniki, dzienniki, wspomnienia organizowanym przez Książnicę Karkonoską.

Cele:

– Popularyzacja działalności prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologicznej,

Zadania:

 • Wykłady z zakresu pierwszej pomocy i zachowania dobrej kondycji fizycznej, intelektualnej i psychicznej

Prelekcje i warsztaty poświęcone wykorzystaniu aplikacji i urządzeń cyfrowych do monitorowania aktywności oraz kondycji fizycznej, w ramach projektu SIDAL+

Cele:
– Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Zadania:

 • Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących

Cele: 

– Promowanie i krzewienie idei wolontariatu

Zadania:

 • Rozpoczęcie międzynarodowego projektu Adult Inclusive Design – AID wspólnie z partnerami z Hiszpanii (koordynator), Cypru i Włoch
 • Włączenie się w aktywność Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

– Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej,

Zadania:

 • Rozpoczęcie międzynarodowego projektu Adult Inclusive Design – AID wspólnie z partnerami z Hiszpanii (koordynator), Cypru i Włoch
 • Działanie w ramach projektu EATI European Adults- Training and Internalization:

–  Opracowanie produktów intelektualnych:

 • kursy e-learningowe: Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Jak korzystać z nich poszukując pracy?
 • przewodnika metodycznego  dla beneficjentów projektu p.t. Ocena kluczowych umiejętności potrzebnych do uzyskania certyfikatu szkoły powszechnej przez osoby dorosłe.

–  Przygotowanie i przeprowadzenie wydarzeń upowszechniających produkty intelektualne projektu.

 • Przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowego spotkania on-line w ramach projektu SIDAL Smartphone and Internet in the Different Aspects of Life.
 • Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w międzynarodowych projektach,
 • Konferencja robocza dla OHP w Jeleniej Górze i Mysłakowicach, które pragną przystąpić do działań projektowych Erasmus +
 • Udział 4 osób w kursie języka angielskiego na Malcie w ramach projektu KA1 Erasmus+ „Podnoszenie kompetencji cyfrowych kadry Fundacji „Aktywni XXI”, powiązane z nawiązaniem kontaktów międzynarodowych do przyszłych partnerstw

Cele: 

– Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,

Zadania:

 • Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących 
 • Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku. – w większości zajęcia on-line
 • Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych dla seniorów w ramach projektu SIDAL Smartphone and Internet in the Different Aspects of Life, obejmujących doskonalenie wiedzy dotyczącej praktycznej obsługi smartfona pt. „Ja i mój smartfon”
 • Warsztaty „Dzień gier planszowych” z wykorzystaniem opracowanej przez przedstawicieli Fundacji gry psychologiczno-edukacyjnej Postrzegam- czuję – rozumiem.
 • Spotkanie z autorką książki „Ze wschodu na Zachód” – Anną Komstą

Cele:

-Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– Propagowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,

-Wspieranie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

Zadania:

 • Działania w ramach projektu EATI European Adults- Training and Internalization.

– Przygotowanie i opublikowanie w języku polskim podręcznika metodologicznego Ocena kluczowych umiejętności potrzebnych do uzyskania certyfikatu szkoły powszechnej przez osoby dorosłe.

– przygotowanie prezentacji edukacyjnych i przynależnej części przewodnika metodycznego.

– Przygotowanie i przeprowadzenie wydarzeń upowszechniających produkty intelektualne projektu

 • Prezentacja „Kamienie milowe podróży” w ramach projektu projekt KA1 Erasmus+ „Kompetencje społeczne – nowe wyzwanie”

Cele:

– Podnoszenie wiedzy fachowej członków Zarządu i Rady Fundacji.

Zadania:kursy e-learningowe: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Jak korzystać z nich poszukując pracy?

– Udział 4 osób w warsztatach edukacyjnych w Paryżu  ramach projektu SIDAL Smartphone and Internet in the Different Aspects of Life.

– Udział 4 osób w kursie języka angielskiego na Malcie

– Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, min V Forum Edukacji Dorosłych

 • Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.
 • Udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącym zasad przygotowywania projektów międzynarodowych
 • Kontynuowanie projektu KA1 Erasmus+ – „Podnoszenie kompetencji cyfrowych kadry Fundacji „Aktywni XXI”
 • Przystąpienie do projektu KA1 Erasmus+ – „TEATR ŻYCIA – wykorzystanie technik teatralnych w edukacji dorosłych”

Cele: 

– Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy

– Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności  lokalnej,

Zadania:

– Przygotowanie materiałów na strony https://e-course.adultstraining-project.eu/ zawierającej trening umiejętności przedsiębiorczych i językowych dla dorosłych w ramach projektu EATI European Adults- Training and Internalization.

– Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu

 • Koordynowanie projektu „SIDAL” Smartphone and Internet in the Different Aspects of Life – w ramach programu Erasmus+ z partnerami Training 2000 z Fano (Włochy) i E-Seniors z Paryża (Francja),
 • Opracowanie Jeleniogórskiej gry miejskiej z wykorzystaniem smartfona w ramach projektu Smartphone and Internet in the Different Aspects of Life – SIDAL

Stałymi zadaniami są:

 • Prowadzenie fan page Jeleniogórskiej Akademii III Wieku oraz Fundacji na Facebook
 • Prowadzenie strony internetowej Fundacji www.aktywni21.org.pl

Rok 2020 był zdominowany przez lockdown, co oznaczało zmianę planów w znaczący dla organizacji sposób. Byliśmy zmuszeni do przedłużenia dwóch projektów EATI European Adults- Training and Internalization. oraz – „Podnoszenie kompetencji cyfrowych kadry Fundacji „Aktywni XXI” . Niemniej większość zadań została wykonana, a cele zrealizowane dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowej i zajęciom/spotkaniom on-line. Ponadto w roku 2020 nastąpiły zmiany  personalne – w  Radzie Fundacji.