Misja

Misja

Fundacja „Aktywni XXI” jest Organizacją Pozarządową, działającą od 2010 roku. Powstała po to by wspierać twórczy rozwój zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych jak i seniorów. Prowadzimy Jeleniogórską Akademię III Wieku – najdłużej działający Uniwersytet Otwarty w Jeleniej Górze. 

Bardzo istotnym dla nas jest pozostawanie w kontakcie ze społeczeństwami europejskimi i współpraca z podmiotami międzynarodowymi, co zaowocowało licznymi projektami w ramach programów Grundvig oraz Erasmus+. Możemy również pochwalić się skutecznie przeprowadzonymi działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczaniem społecznym w ramach projektów lokalnych i ogólnopolskich. 

Naszą misją jest: Doceniamy różnice ucząc się przez całe życie.