Umiejętności społeczne – nowe wyzwanie

            Fundacja nasza jest organizacją, która w swoich działaniach często aplikuje w różnych konkursach projektowych. Większość programów wspierających działania edukacyjne organizacji pozarządowych kładzie duży nacisk na edukację obywatelską i wzrost kompetencji społecznych obywateli. My sami widzimy, że działanie w tym kierunku powinno być priorytetem w polityce rozwojowej naszej organizacji. Na kompetencje obywatelskie składają się: potencjał obywatelski (wiedza, umiejętności, wartości, na których opiera się motywacja do działania) oraz zachowanie obywatelskie (aktualna partycypacja w środowiskach funkcjonowania). Jak rozwijać te umiejętności, jakimi metodami pracować z naszymi słuchaczami chcemy dowiedzieć się poprzez udział 4 osób w kursach metodycznych „Wspieranie i rozpoznawanie globalnych umiejętności obywatelskich” oraz „Edukacja dorosłych w XXI wieku” a także poprzez obserwację pracy organizacji podobnej do naszej ale z większym doświadczeniem i potencjałem LUTE-Milazzo organizując job shodowing dla 4 osób.

Uczestnikami projektu będą przedstawiciele zarządu oraz osoby odpowiedzialne za działania projektowe organizacji. Wszyscy uczestnicy projektu są osobami czynnie pracującymi w fundacji, których doświadczenie i otwartość na nowe pomysły międzynarodowej współpracy, mogą być wykorzystane przez organizację.

Rezultatem tych mobilności będzie:

– przygotowanie planu zajęć i innych form aktywności, które przyczynią się do wzrostu świadomości społecznej i rozwoju postaw obywatelskich naszych słuchaczy,

– przygotowanie materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej

– opracowanie planu współpracy międzynarodowej pozwalającej na rozwój miękkich umiejętności interpersonalnych naszych beneficjentów fundacji (projekty partnerskie z udziałem słuchaczy)

– rozwój osobistych i zawodowych kompetencji pracowników organizacji, podniesienie ich umiejętności językowych, wpłynie pozytywnie na wizerunek organizacji, która działa w oparciu o ideę „Uczenia się przez całe życie”.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu realizowane będzie na wszystkich jego etapach, a także po jego zakończeniu. W czasie trwania mobilności będziemy gromadzić wszelkie możliwe materiały, takie jak CD-ROM-y, zdjęcia, nagrania wideo, kserokopie dokumentów szkoleniowych (plany zajęć, programy warsztatów, realizowane projekty itd.), materiały informacyjne aby po powrocie móc podzielić się z innymi naszymi obserwacjami i wnioskami dotyczącymi pracy organizacji partnerskich. Wszyscy uczestnicy mobilności zaangażują się w promowanie projektu i jego rezultatów, rozmawiając ze słuchaczami Akademii III Wieku, przygotowując prezentacje o działalności naszych partnerów.

Przygotujemy wystawę zdjęć dokumentujących realizację projektu, która będzie dostępna dla wszystkich odwiedzających siedzibę Fundacji Aktywni XXI.

Wszystkie informacje i materiały dotyczące realizowanego projektu na bieżąco będziemy zamieszczać na stronie internetowej Fundacji Aktywni XXI oraz w mediach społecznych.

 Regulamin rekrutacji  i Formularz zgłoszeniowy  dostępne w sekretariacie Fundacji

21st CENTURY APPROACH TO ADULT EDUCATION – kurs czytaj ->

Create the future leaders & innovators in your classroom czytaj ->

Grand Tour in Europe czytaj ->

Job Shadowing Misericordia czytaj ->

Job shadowing-Milazzo czytaj ->

Gra postrzegam, czuję, rozumiem  zobacz ->

Projekt    został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach program POWER.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.