SIDAL

Smartphone and Internet in the Different Aspects of Life

01.11.2019 Fundacja “Aktywni XXI” rozpoczęła realizację kolejnego projektu partnerskiego “Smartfon i Internet w różnych aspektach życia”. Dwuletni project będzie prowadzony w partnerstwie z Eseniors z Francji i Training 2000 z Włoch.

Celem projektu SIDAL jest opracowanie nowego podejścia do podnoszenia kompetencji cyfrowych u dorosłych , w szczególności seniorów i osób niepełnosprawnych, opracowanie metodologii rozwoju umiejętności korzystania z Internetu za pomocą smartfonów i aplikacji, które wpływają na jakość i bezpieczeństwo życia. W ramach projektu odbędą się dwa krótkoterminowe wspólne szkolenia personelu , podczas których partnerzy w ramach dzielenia sie dobrymi praktyki wymienią się doświadczeniami w nauczaniu dorosłych oraz będą wzajemnie doskonalić swoje kompetencje cyfrowe. Rezultatem projektu będzie innowacyjna metodologia pracy z osobami dorosłymi mająca na celu poprawę umiejętności osób starszych w zakresie korzystania z Internetu za pomocą smartfonów oraz aplikacje wpływające na jakość i bezpieczeństwo życia. Metodologia ta wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć zostanie opisana w publikacji „Smartfon i Internet w Różne aspekty życia ”. Publikacja będzie metodycznym przewodnikiem dla trenerów i pedagogów pracujących z seniorami. W ramach projektu zorganizowane zostaną również pilotażowe warsztaty dla seniorów, których celem będzie weryfikacja założeń opracowanej metodologii opisanej w publikacji „Smartfon i Internet w różnych aspektach życia”.

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe ->

Szkolenie dla kadry ->

Działania lokalne:

-Zajęcia on-line ->

-Gra terenowa ->

-Ja i mój smartfon ->

 

Projekt „ Smartphone and Internet in the Different Aspects of Lifejest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach program ERASMUS+

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną