Rok 2018

W roku 2018 Fundacja Aktywni XXI, realizowała następujące działania:

Działania na rzecz realizacji poszczególnych celów:

Cele:

 • Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz nauki i edukacji,

 • Popularyzacja działalności prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologicznej.

Zadania:

 • Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

 • Semestr wiosenny – Wiedza o literaturze

 • Semestr jesienny – Wiedza o zdrowym życiu

 • Seminarium z okazji 20-lecia Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

 • Nauka języka angielskiego dla seniorów

 • Wykłady z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa farmaceutycznego

 • Międzynarodowy projekt Hand in hand w ramach programu Erasmus+. Cykl spotkań literackich w siedzibach Fundacji i Książnicy Karkonoskiej.

Cele:

 • Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Zadania:

 • Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących,

 • Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku

 • Udział słuchaczy JAIIIW w polsko-niemieckim projekcie Interreg „Utworzenie zespołów kompetencji seniorów na niemiecko–polskim pograniczu. Projekt modelowy”

Cele:

 • Promowanie i krzewienie idei wolontariatu,

 • Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej,

Zadania:

 • Udział słuchaczy JAIIIW w projekcie ASOS „Tworzenie rad seniorów”

 • Działania projektowe „Its easy to teach, if you know how” wspólnie z Uniwersytetem Castilla la Mancha w Toledo – Cuenca i e-Seniors w Paryżu w ramach programu ERASMUS+:

 • Spotkania projektowe w Toledo (Hiszpania), Paryżu (Francja) i Cuenca(Hiszpania).

 • Seminarium kończące projekt w Jeleniej Górze.

 • działania projektowe Hand in hand,w ramach programu ERASMUS+:

 • spotkanie międzynarodowe w Valkeakoski (Finlandia), wspólnie z przedstawicielami Książnicy Karkonoskiej

 • spotkanie międzynarodowe w Randers (Dania)

 • program szkoleniowy dla pracowników w Randers (Dania) wspólnie z przedstawicielami Książnicy Karkonoskiej

 • Udział w projekcie European Adults – Training and Internalization w ramach programu ERASMUS+:

 • spotkanie międzynarodowe w Arcos de Valdevez (Portugalia)

 • spotkanie międzynarodowe w Paryżu (Francja)

 • program szkoleniowy dla pracowników w Paryżu (Francja)

Projekt pn. Aktywni w Europie w ramach programu ERASMUS +

 • Kurs języka angielskiego

 • Udział w szkoleniu Management of European projects

Projekt pn. Common Culture Heritage w ramach programu ERASMUS + z partnerami – uniwersytetami III wieku w Milazzo (Włochy) i Cuenca (Hiszpania)

 • spotkanie międzynarodowe rozpoczynające projekt w Milazzo

Projekt pn. Umiejętności społeczne – nowe wyzwanie w ramach programu ERASMUS +

 • Nabór uczestników projektu

 • Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w międzynarodowych projektach,


Cele:

 • Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,

Zadania:

 • Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących – Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

 • Współpraca z Przedszkolem Król Maciuś I w Jeleniej Górze

 • Prowadzenie kursu języka angielskiego dla seniorów.

 • Warsztaty: Fairtrade – ścieżka zrównoważonego rozwoju promujące zdrowy styl życia i sprawiedliwy handel.

Cele:

 • Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 • Propagowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,

 • Wspieranie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

Zadania:

 • Aktywne działania w ramach projektu European Adults- Training and Internalization w ramach programu ERASMUS+

Cele: 

Podnoszenie wiedzy fachowej członków Zarządu i Rady Fundacji.

Zadania:

 • Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

 • Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.

 • Udział w szkoleniach organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz POWER dotyczących zasad przygotowywania projektów międzynarodowych.

 • Prowadzenie projektu KA1 – Aktywni w Europie w ramach programu Erasmus+ :

 • szkolenie językowe – 2 osoby

 • międzynarodowy kurs zarządzania projektami – 4 osoby


Cele:

 • Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy

 • Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności  lokalnej,

Zadania:

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu

 • Prowadzenie fan page Jeleniogórskiej Akademii III Wieku oraz Fundacji na Facebook

 • Udział słuchaczy Jeleniogórskiej Akademii III Wieku w projektach:

 • Gminne Rady Seniorów ( w ramach ogólnopolskiego programu ASOS)

 • Utworzenie zespołów kompetencji seniorów na niemiecko–polskim pograniczu. Projekt modelowy (w ramach programu INTERREG)