Wspólne dziedzictwo kulturowe

Wspólne dziedzictwo kulturowe

2018-1-PL01-KA204-050912

Wspólne dziedzictwo kulturowe” to projekt partnerski, który Fundacja „Aktywni XXI” realizuje w ramach programu Erasmus+. Partnerami są: Libera Universita per la Terza Eta – Milazzo z Włoch i Univercidad de Castilla – La Mancha z Hiszpanii w Cuenca, organizacje, które prowadzą Uniwersytety III Wieku.

Celem projektu jest wypracowanie poczucia jedności i wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi poprzez odwołanie się do wspólnych korzeni historyczno–kulturowych krajów Unii Europejskiej. Działania realizowane podczas projektu będą:

– rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę o kulturze i historii swojego kraju,

– poznawać kulturę i historię swoich partnerów seniorów

– poszukiwać wspólnych elementów kultury i historii swoich krajów,

W czasie dwuletniego projektu będą realizowane następujące działania kulturowe z seniorami:

  1. Lokalne warsztaty w trzech blokach tematycznych: muzyka, teatr, historia. W czasie warsztatów uczestnicy będą poszukiwać wspólnych elementów historii i dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich. Zajęcia będą się odbywać cyklicznie wg ustalonego harmonogramu. W okresie od stycznia 2019 do marca 2020 odbędzie się 9 warsztatów. Będą one prowadzone z wykorzystaniem Internetu i języka angielskiego.

  2. Trzy międzynarodowe spotkania warsztatowe (5 dniowe) w Jeleniej Górze, Milazzo, i Cuenca. Wezmą w nich udział seniorzy organizacji goszczącej oraz po 4 seniorów z krajów partnerskich.

Projekt trwa od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Przejdź do informacji o rekrutacji do projektu:

regulamin rekrutacji

formularz zgłoszeniowy CCH

TRANSGRANICZNE AKTYWNOŚCI PROJEKTOWE:

  1. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA PARTNERSKIE czytaj dalej

  2. KRÓTKIE PROGRAMY SZKOLENIOWE PRACOWNIKÓW czytaj dalej

  3. MOBILNOŚCI ŁĄCZONE SENIORÓW czytaj dalej

  4. PRODUKTY PROJEKTU czytaj dalej

Projekt „Common cultural heritage” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach program Erasmus +..

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną