Rok 2012

 Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku, w bezpłatnie udostępnionych pomieszczeniach Klubu Nauczyciela w Jeleniej Górze;
– Nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami dla projektu „Wolontariat seniorów”, przygotowanie Wizyty Przygotowawczej w ramach projektu Grundtvig
 ;
– Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w Warsztatach Grundtviga, bądź innych międzynarodowych projektach;
Organizacja Dnia Seniora – wspólnie z Klubem Wolontariusza przy III LO w Jeleniej Górze
 –
Udział w Jelenogórskim Tygodniu Organizacji Pozarządowych;

– Wykład „Pogodnym seniorem być” w ramach Jeleniogórskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych ;
– Organizacja warsztatów artystycznych – decoupage – w ramach Jeleniogórskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych;
– Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, między innymi w szkoleniu dotyczącym prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych oraz znajomości ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 – termin na podstawie zaświadczenia o kursie;

– Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.

– Udział członków Zarządu w gremium doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry podczas tworzenia Strategii Rozwoju Miasta, 
– Udział Prezes Zarządu w Radzie Seniorów – organie doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
 – zadanie ciągłe
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu –
zadanie ciągłe