Podniesienie kompetencji cyfrowych kadry fundacji

Podniesienie kompetencji cyfrowych kadry

Fundacji „Aktywni XXI”

2019-1-PL01-KA104-063375

1 listopada 2019 Fundacja „Aktywni XXI” rozpoczęła realizację projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych kadry Fundacji „Aktywni XXI”. Jest to kolejny projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych kadry zajmującej się niezawodową edukacją osób dorosłych z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Jednym z celów statutowych Fundacji AKTYWNI XXI jest podnoszenie wiedzy fachowej pracowników, członków Zarządu i Rady Fundacji. Cele te osiągamy korzystając ze wszystkich możliwości rozwoju zarówno zawodowego jak i osobistego osób pracujących/działających na rzecz Fundacji. Jest to udział w różnych kursach, szkoleniach i seminariach, aktywne uczestnictwo w działaniach lokalnych organizacji pozarządowych, dzielenie się doświadczeniem i korzystanie z dobrych praktyk. Na bieżąco analizowane są potrzeby rozwojowe kadry oraz możliwości ich realizacji. Jedną z takich potrzeb jest doskonalenia umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych. Chcemy usystematyzować wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. pracy w chmurze, tworzenia wspólnych dokumentów, przygotowywania treści edukacyjnych i udostępniania ich kursantom poprzez narzędzia internetowe. Wzrost umiejętności cyfrowych kadry będzie miał wpływ na usprawnienie procesów komunikacyjnych w organizacji oraz poprawę pracy zespołu. W ramach realizowanego projektu pracownicy fundacji wezmą udział w międzynarodowych szkoleniach dotyczących nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych o następującej tematyce:

– wykorzystanie technologii Web. 2.0 w rozwoju sfery organizacyjnej i dydaktycznej fundacji

– tworzenie i edytowanie ciekawych treści multimedialnych, witryn internetowych, blogów

– wykorzystanie do celów edukacyjnych mediów społecznościowych

– poznanie potencjalnych zagrożeń, jakie można napotkać podczas aktywności w Internecie oraz wzrost umiejętności zmniejszenia ryzyka.

Załączniki: – ogłoszenie o naborzeformularz zgłoszeniowyregulamin-rekrutacji Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych kadryFundacji „Aktywni XXI” jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach program POWER Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną

Realizacja projektu -> zobacz więcej