Akademia III WIEKU

Witamy w Nowym Roku.
Terminy spotkań w najnowszym semestrze:
03.02
03.03
07.04
05.05
02.06
07.07 – zakończenie roku akademickiego
Wykłady odbywają się online w godz 10:00 do 12:00  
Tematy poszczególnych zajęć anansujemy na naszym fanpage na Facebook.

Nazywam się Danuta Sadownik i od 1998 roku jestem dziekanem Jeleniogórskiej Akademii III Wieku w Jeleniej Górze. Akademia powstała dzięki wspólnemu pomysłowi Danieli Becelewskiej, Wandy Roszkiewicz i  mojemu, podczas gdy wspólnie pracowałyśmy w Specjalistycznym Ośrodku Pracy Socjalnej (SOPS) w Jeleniej Górze. Jest jedną z najdłużej funkcjonujących Akademii/Uniwersytetów III Wieku w Polsce, a drugą po Uniwersytecie Wrocławskim na Dolnym Śląsku. Z założenia miała być formą wsparcia emocjonalnego i intelektualnego dla seniorów, którzy zakończyli już swoją działalność zawodową, a wciąż są aktywni i spragnieni wiedzy i kontaktów z rówieśnikami. Początkowo spotkania odbywały się w Klubie Nauczyciela gdzie w wykładach akademickich uczestniczyło około 50 osób. Zarówno przynależność do Akademii jak i praca wykładowców były (i nadal pozostają) bezpłatne. Przez mijające 23 lata pracy słuchacze zaliczyli semestry (46), w których tematem były: kultura, zdrowie, gerontologia, medycyna, socjologia, ekologia, turystyka, psychologia, pedagogika, religioznawstwo, sztuka, muzyka i wiele wiele innych. Ponadto uczą się języków obcych, obsługi komputera i smartfona oraz aktywnie uczestniczyli (do czasu sprzed Covid19) w zajęciach gimnastyczno-muzycznych i turystycznych. Nigdy nie mieliśmy problemów ze “zdobyciem” wykładowców-wolontariuszy, mimo iż obszary naukowe, które słuchacze zgłębiają, bywają dobrze opłacane na uczelniach i w świecie biznesu. Pragnę nadmienić, że nie otrzymujemy dotacji z Urzędu Miasta, a zajęcia odbywają się w pomieszczeniach prywatnych firm edukacyjnych, które również bezpłatnie udostępniają swoje sale. 

Dzięki temu, że w mieście zaczęła aktywnie działać Akademia III Wieku, pomysł został podchwycony przez inne miasta i gminy w okolicy. Mam wrażenie, że zasialiśmy ideę pracy z seniorem, która przez minione lata traktowana była po macoszemu. Dziś świadomość i poczucie wartości osób w późnej dorosłości wzrasta właśnie dzięki wspólnemu zaangażowaniu  organizatorów i odbiorców. Pomimo upływu już prawie ćwierć wieku, wciąż przybywają nowi słuchacze. Aktualnie dzięki możliwościom prowadzenia wykładów i webinarów on-line kształtujemy swobodny, bez lęku technologicznego dostęp do technologii cyfrowych dla osób, które bez tych działań mogłyby być zagrożonymi cyfrowym wykluczeniem społecznym.

Kiedy po 10 latach patronatu SOPS, a następnie Klub Nauczyciela zostały rozwiązane, postanowiliśmy zawiązać fundację, która będzie mogła formalnie prowadzić Jeleniogórską Akademię III Wieku i pozyskiwać dotacje na jej rozwój i funkcjonowanie. Grupa stałych wykładowców pod moim przewodnictwem jako Prezes Fundacji zainaugurowała Fundację “Aktywni XXI”. Od tego czasu wiodącym celem organizacji jest praca na rzecz seniorów. 

Danuta Sadownik

Dziekan Jeleniogórskiej Akademii III Wieku

         

 

 

Fundacja “Aktywni XXI” powstała w roku 2010 jako odpowiedź na utratę patrona i miejsca spotkań Jeleniogórskiej Akademii III Wieku. Aby utrzymać działalność powyższej i zdobyć fundusze na jej prowadzenie i podnieść atrakcyjność zajęć, przystąpiliśmy do kolejnych projektów krajowych i międzynarodowych z udziałem, a także z międzynarodową wymianą seniorów. 

Między innymi były/są to:

“Enduring Life” – program GRUNDTVIG z partnerem z Milazzo i Mesyna (Włochy)

“Common Cultural Heritage” ERASMUS+ z partnerami z Toledo i Cuenca (Hiszpania) oraz Milazzo (Włochy)

“Smartphone and the Internet” ERASMUS+ z partnerami z Mondavio (Włochy), Paryż (Francja)

“Adult Inclusive Design” ERASMUS+ z partnerami z Cuenca (Hiszpania), Rzym (Włochy), Nicosia (Cypr)

“Seniorzy srebrem XXI wieku” – ASOS

“Zycie seniora to CUD” – ASOS

oraz wiele innych, w których jesteśmy partnerami innych organizacji pozarządowych.

W projektach nie zamykamy się tylko na naszych stałych słuchaczy, ale otwieramy się na seniorów z Jeleniej Góry i okolic zapraszając ich do czynnego udziału w działaniach projektowych, dzięki którym seniorzy rozwijają swoje kompetencje społeczne, cyfrowe, językowe, organizacyjne i inne.   

Dzięki temu, iż zdobywamy wiedzę i doświadczenie w działaniach międzynarodowych dzielimy się nią z innymi organizacjami NGO i senioralnymi. Organizujemy spotkania dla osób zainteresowanych zarówno utworzeniem Akademii/Uniwersytetu III Wieku w swojej miejscowości jak i przystąpieniem do międzynarodowego lub krajowego projektu. 

Zarząd Fundacji czynnie uczestniczył w tworzeniu Miejskiej Rady Seniorów w Jeleniej Górze oraz gminnych Rad Seniorów w miejscowościach regionu jeleniogórskiego.  

Edukacja i wolontariat to nasze mocne strony, a misją Fundacji jest: Doceniamy różnice ucząc się przez całe życie”

Danuta Sadownik 

Prezes Fundacji “Aktywni XXI” 

 

Terminy spotkań Jeleniogórskiej AKADEMII III WIEKU w 2020 roku:
29.01 – Inauguracja
12.02 
26.02
11.03
25.03
08.04
22.04
13.05
27.05
17.06 – Zakończenie semestru
Spotkania odbywają się w środy , w godzinach od 10:00 do 11:30.
Wykłady odbywają się w Jeleniej Górze, ul. Wolności 29.
Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych.
Terminy spotkań Jeleniogórskiej AKADEMII III WIEKU w 2019 r.:
13 i 27 lutego
13 i 27 marca
10 i 24 kwietnia
15 i 29 maja
12 czerwca
Zawsze jest to środa godzina 10:00 do 11:30
Wykłady odbywają się w siedzibie Fundacji „Aktywni XXI” Jelenia Góra, Wolności 29.
Zapraszamy chętnych seniorów!
 
Terminy spotkań Jeleniogórskiej Akademii III Wieku w ramach semestru „Wiedza o zdrowym życiu” … czytaj dalej->
 
 
 

Aktywni Seniorzy – srebro XXI wieku.
Technologia informatyczna wkracza we wszystkie obszary życia społecznego i zmusza do poruszania się po świecie często nieprzyjaznym dla seniorów.

 

Czytaj więcej: Aktywni Seniorzy – srebro XXI wieku


Wizyta Studyjna w Toledo

W dniach 13 – 17 maja 2013 prezeska fundacji Danuta Sadownik uczestniczyła w wizycie studyjnej pn. „An Answer to a Challenge: Innovation In Adult Education” (Odpowiedź na wyzwanie: Innowacja w edukacji dorosłych). Spotkanie przedstawicieli kilku krajów europejskich odbyło się w Toledo w Hiszpanii , w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Wizyty Studyjne.

 

Czytaj więcej: Wizyta Studyjna w Toledo


JELENIOGÓRSKA AKADEMIA III WIEKU – najdłużej działający w mieście Uniwersytet Otwarty

 

Czytaj więcej: 7 najczęściej zadawanych pytań