Rok 2013

– Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.
– Projekt „Aktywni Seniorzy – Srebro XXI wieku” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej w ramach projektu ASOS 

– Projekt „Aktywacja, Motywacja, Integracja” współfinansowany przez Miasto Jelenia Góra 

– Działania aktywizujące na rzecz rynku pracy – Projekt „Chłopska Droga Biznesu” współfinansowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Gminę Andrychów i Narodowy Bank Polski. 

– Rozpoczęcie projektu „Zycie może być pełne kolorów” wspólnie z Fundacją Auser z Messyny z Włoszech /Projekt zakończy się w lipcu 2015 roku/ ; wizyta przygotowawcza u nas 

-Projekt „Mam Przyjaciół – Więcej Mogę” współfinansowany przez Miasto Jelenia Góra. 

– Udział Prezeski w Wizycie Studyjnej w Toledo „ An Answer to a Challenge: Innovation in adult education” .