Międzynarodowe spotkania partnerskie

PIERWSZE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERSKIE

26-27.10.2017 Fano

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta Fano, w czasie którego wszyscy

partnerzy zaprezentowali swoje organizacje a koordynatorka projektu przedstawiła założenia, cel oraz planowane działania i rezultaty projektu.

Drugiego dnia podczas burzy mózgów opracowano plan kolejnych działań, rozdzielono zadania między partnerów oraz omówiono przygotowania do pierwszego produktu projektu: Badanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych „klientów” bibliotek i ośrodków kształcenia dorosłych

CUSTOMER PANELS DIAGNOZA POTRZEB OSÓB DOROSŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z BIBLIOTEK I CENTRÓW KSZTAŁCENIA

W styczniu 2018 została opracowana ankieta diagnozująca oczekiwania i potrzeby osób korzystających z oferty Biblioteki Miejskiej – Książnicy oraz Fundacji Aktywni XXI.

W lutym-marcu ankieta ta została przeprowadzona wśród 105 osób. Wyniki zostały opracowane i przedstawione na spotkaniu partnerskim projektu gdzie zostały porównane z analogicznymi badaniami w organizacjach partnerskich. Analiza tych wyników pozwoli na przygotowanie oferty szkoleń, warsztatów i działań edukacyjnych proponowanych dorosłym słuchaczom.

Hand in Hand_panels Resume_en PL