PRODUKTY PROJEKTU

1. Prezentacje przygotowane przez uczestników projektu (seniorów)

Są to prezentacje, które przygotowali uczestnicy projektu. Dotyczą one czterech obszarów tematycznych „ About us”, „Art has no borders”, „ Common past, common future”, „ Music soothes the savage beast”

https://drive.google.com/drive/folders/1Y1roGs2YV7GqIROgg4Ehcw-kp7Nq8B-p?usp=sharing


2. Zestaw scenariuszy warsztatów dla seniorów. Przewodnik metodyczny.

Trenerzy uczestniczący w projekcie przygotowali zestaw scenariuszy warsztatów dla seniorów, które powstały na bazie doświadczeń i przemyśleń poszczególnych trenerów podczas przygotowywania seniorów do Blended Mobility raz w trakcie realizacji tych mobilności. Mogą one być wykorzystane podczas podobnych zajęć zarówno w gronie międzynarodowym jaki i regionalnym.

Workshops scenarios for seniors methodological guide   

Zestaw scenariuszy warsztatów dla seniorów- PORADNIK METODYCZNY


3.Biuletyn „Blended mobili ty of seniors”

Krótkie podsumowanie międzynarodowych warsztatów seniorów z wykorzystaniem zdjęć oraz krótkich uwag uczestników.

Blended mobility of Seniors