Zajęcia on-line

ZAJĘCIA ONLINE

Okres wymuszonej izolacji społecznej, wiosną 2020 r. pozwolił zintensyfikować działania lokalne w projekcie SIDAL. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w formule online wpisało się w ideę projektu. Życie w naturalny, choć drastyczny, sposób wskazało możliwość wykorzystania smartfona i Internetu w kolejnym jego aspekcie.

Konieczne były przygotowania, głównie technologiczne. W pierwszym kroku – wyszukanie platformy, która umożliwi komunikację, nie będzie wymagała odinstalacji i specjalnego oprogramowania dla odbiorców i będzie prosta w obsłudze.Po próbach z kilkoma platformami wybraliśmy Google Meet,  żeby uniknąć konieczności logowania się uczestników spotkań wdrożyliśmy GSuite dla NGO.

Kolejnym etapem było wypracowanie sposobów komunikowania się z uczestniczkami i uczestnikami, przekazywanie informacji o planowanych działaniach, linków do spotkań – postawiliśmy na stronę www.zyciewharmoniitocud.blogspot.com, z którą większość słuchaczy miała wcześniej kontakt
w ubiegłym semestrze. Tam pojawiły się linki do spotkań,dodatkowe materiały edukacyjne oraz kalendarz wydarzeń.

Seniorzy, słuchacze prowadzonej przez Fundację Aktywni XXI Jeleniogórskiej Akademii III Wieku, zostali powiadomieni smsami o możliwości uczestniczenia w zajęciach online. Pozytywnie odpowiedziało 12 osób (z 60 czyli 20%).

Jedno popołudnie poświęciliśmy na próbę połączenia, indywidualne instrukcje przez telefon. W kwietniu ruszył cykl zajęć online poświęconych nowoczesnym technologiom. Spotkania odbywały się regularnie w środy. Brało w nich udział od 8 do 12 osób. Poruszyliśmy tematy:

– Relacja z treningu trenerów w projekcie SIDAL – prezentacja zagadnień zaprezentowanych przez partnerów: e-Seniors Association;

– Trenujemy umiejętności poznawcze;

– Czym jest chmura internetowa?

– Internet rzeczy;

– Przegląd aplikacji wpierających zdrowie i zdrowy styl życia;

– Jak działać na Facebooku?

– Bezpieczne zachowania w mediach społecznościowych i Internecie;

– Jak się uczyć z Internetu?

– O blogach, blogowaniu, blogerach i influencerach.

Każde spotkanie trwało około 60 minut. Zaczynało się od zadania na rozgrzewkę (zadanie poznawcze), potem była prezentacja części merytorycznej oraz dyskusja. W kolejnym etapie około    3-minutowa aktywność ruchowa i elementy psychologii – jak radzić sobie w izolacji.Ważnym elementem było też podsumowanie spotkania.

Każde kolejne spotkanie wzmacniało umiejętności Słuchaczy w obszarze uczestniczenia w wideo spotkaniach, radzenia sobie z wyzwaniami technicznymi (włączanie kamer, mikrofonów, itp.). Wypełniali ankiety ewaluacyjne online, podkreślali zmniejszające się obawy przed korzystaniem z tej formy edukacji.