Wizyta studyjna w Toledo

Wizyta Studyjna w Toledo

W dniach 13 – 17 maja 2013 prezeska fundacji Danuta Sadownik uczestniczyła w wizycie studyjnej pn. „An Answer to a Challenge: Innovation In Adult Education” (Odpowiedź na wyzwanie: Innowacja w edukacji dorosłych). Spotkanie przedstawicieli kilku krajów europejskich odbyło się w Toledo w Hiszpanii , w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Wizyty Studyjne.

Oprócz 2osobowej reprezentacji naszego kraju, przybyli również:

Niemcy, Grek, Brytyjczyk, Estonka, Szwedka, Węgier, Słowak, Czech, Cypryjka, Włoszka i oczywiście gospodarze – Hiszpanie.

Kilka dni spędzonych w regionie Don Kichota – Kastylia-la Mancha, było wyjątkowo pracowicie spędzonym czasem. Podczas pobytu w Toledo, Talavera i Ocania mieliśmy okazję odwiedzić kastylijski Parlament i Ministerstwo Edukacji, wiodące szkoły średnie i językowe dla dorosłych , Uniwersytet III Wieku, Zespoły Szkół Zawodowych, Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy oraz Więzienie, gdzie również znajduje się szkoła, w której wielu osadzonych- niejednokrotnie analfabetów stawia swoje pierwsze kroki w edukacji, bądź podnosi swoje kwalifikacje, aż po uczestnictwo w zajęciach uniwersyteckich w ramach edukacji na odległość. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Rady Miejskiej w poszczególnych miastach oraz reprezentantami organizacji pozarządowych. Podczas wizyty w szkole dla dorosłych w Consuegra poproszono nas o nagranie radiowe dla szkolnej platformy edukacyjnej- radio CEPA.

Nie zabrakło nam także zapału by zwiedzić wspaniałe Toledo, znaną z produkcji ceramiki Talaverę czy popularną w regionie Ocanię, gdzie mieliśmy okazję wejść do podziemnych wodociągów.

Wszyscy uczestnicy Wizyty Studyjnej byli zobowiązani do przygotowania prezentacji dotyczącej systemu oświaty dorosłych w swoim kraju. Mieliśmy więc okazję poznać nie tylko innowacje w edukacji dorosłych Hiszpanii, ale także i w krajach uczestniczących.

Zawarte znajomości najprawdopodobniej zaowocują wspólnymi przedsięwzięciami. Nasza fundacja będzie chciała podjąć międzynarodową wymianę seniorów – słuchaczy Uniwersytetów III wieku w Toledo i Sopron (Węgry) oraz Jeleniogórskiej Akademii III Wieku. Mamy nadzieję, ze pomysł ten zostanie zrealizowany w przyszłym roku.

Wizyta Studyjna była wspaniałą okazją do obserwacji innych sposobów na pogłębianie wiedzy przez całe życie, szlifowanie języków obcych (szczególnie angielskiego, który był językiem projektu), zawarcie nowych znajomości, poznanie kultury Hiszpanii oraz wzmocnienie swojej narodowej i lokalnej wartości. To co my robimy w ramach naszej fundacji, współpracując z PCKK , czy też szerzej jako nauczyciele i wykładowcy pracujący z dorosłymi, jest bardzo dobrze oceniane przez osoby, które reprezentowały różne kraje i instytucje trudniące się uczeniem dorosłych.

Danuta Sadownik