Wspólne dziedzictwo kulturowe

Wspólne dziedzictwo kulturowe

2018-1-PL01-KA204-050912

Wspólne dziedzictwo kulturowe” to projekt partnerski, który Fundacja „Aktywni XXI” realizuje w ramach programu Erasmus+. Partnerami są: Libera Universita per la Terza Eta – Milazzo z Włoch i Univercidad de Castilla – La Mancha z Hiszpanii w Cuenca, organizacje, które prowadzą Uniwersytety III Wieku.

Celem projektu jest wypracowanie poczucia jedności i wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi poprzez odwołanie się do wspólnych korzeni historyczno–kulturowych krajów Unii Europejskiej. Działania realizowane podczas projektu będą:

– rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę o kulturze i historii swojego kraju,

– poznawać kulturę i historię swoich partnerów seniorów

– poszukiwać wspólnych elementów kultury i historii swoich krajów,

W czasie dwuletniego projektu będą realizowane następujące działania kulturowe z seniorami:

  1. Lokalne warsztaty w trzech blokach tematycznych: muzyka, teatr, historia. W czasie warsztatów uczestnicy będą poszukiwać wspólnych elementów historii i dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich. Zajęcia będą się odbywać cyklicznie wg ustalonego harmonogramu. W okresie od stycznia 2019 do marca 2020 odbędzie się 9 warsztatów. Będą one prowadzone z wykorzystaniem Internetu i języka angielskiego.

  2. Trzy międzynarodowe spotkania warsztatowe (5 dniowe) w Jeleniej Górze, Milazzo, i Cuenca. Wezmą w nich udział seniorzy organizacji goszczącej oraz po 4 seniorów z krajów partnerskich.

Projekt trwa od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Przejdź do informacji o rekrutacji do projektu:

regulamin rekrutacji

formularz zgłoszeniowy CCH

TRANSGRANICZNE AKTYWNOŚCI PROJEKTOWE:

  1. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA PARTNERSKIE czytaj dalej

  2. KRÓTKIE PROGRAMY SZKOLENIOWE PRACOWNIKÓW czytaj dalej

  3. MOBILNOŚCI ŁĄCZONE SENIORÓW czytaj dalej

Projekt „Common cultural heritage” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach program Erasmus +..

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną