Job Shadowing – Libera Universita de la Terza Eta 25.03-30.03.2019 Milazzo

Program wizyty

Dzień pierwszy:

– Spotkanie z Władzami LUTE

– Zapoznanie się ze strukturą uczelni, poznanie systemu pracy

– Rozmowy ze nauczycielami pracującymi w Uniwersytecie III wieku

Dzień drugi – udział w zajęciach dla seniorów:

– obserwacja zajęć artystycznych

– wzięcie udziału w zajęciach języka angielskiego

– rozmowa z seniorami, poprowadzenie zajęć „Co wiemy o Polsce”

Dzień trzeci – spotkanie w Auser Mesina (organizacja pozarządowa prowadząca działalność edukacyjną na Sycylii):

Dzień czwarty– rozwijanie kompetencji społecznych:

– dyskusja z nauczycielami pracującymi w LUTE

– wymiana doświadczeń dotyczących edukacji seniorów

Dzień piąty – podsumowanie wizyty

– podsumowanie spotkania

– rozmowy dotyczące możliwości napisania nowego projektu partnerskiego

Milazzo 25-30 marca 2019 Job shadowing w LUTE

LUTE to inaczej Libera Universita de la Terza Eta, czyli po polsku Niezależny Uniwersytet Trzeciego Wieku w sycylijskim Milazzo. Poznaliśmy się wiele lat temu, kiedy jeszcze realizowane były programy Grundtvig. Fundacja „Aktywni XXI” była młodziutką organizacją i wspólnie z AUSER w Messinie uczestniczyliśmy w projekcie pt „Enduring life- życie jest pełne kolorów”. Tam poznaliśmy się z osobami wolontariacko pracującymi w LUTE. Ich zapał i zaangażowanie zachwyciły nas, więc kiedy pracowaliśmy nad projektem KA1 Umiejętności społeczne – nowe wyzwanie, wiedziałyśmy, że po naukę musimy wyruszyć do Milazzo. Nie pomyliłyśmy się, przyjęto nas z otwartymi rękoma, a to co miałyśmy okazję zobaczyć urzekło nas i zainspirowało do przeniesienia na jeleniogórski grunt.

Przede wszystkim LUTE to prężnie działająca organizacja edukacyjna dla seniorów, oparta na wolontariackich działaniach i dobrej współpracy z miejscowymi włodarzami. Główna siedziba Uniwersytetu mieści się w Milazzo, ale liczna sieć filii rozsypała się po całym regionie, silnie współpracując z centralą. Uczestnikami zajęć są zarówno kobiety jak i mężczyźni, zaś wykładowcami – specjaliści w swoich branżach, którzy dziś już na emeryturze nadal chcą dzielić się wiedzą z innymi. Siedzibami poszczególnych jednostek są lokalne szkoły, które rano służą dzieciom i młodzieży, a po południu seniorom. Każdego dnia LUTE oferuje cykl zajęć od języków poczynając, poprzez IT, po taniec, teatr, chór. Szczególną uwagę zwróciłyśmy właśnie na relacje interpersonalne panujące w organizacji – zapał, współpraca, wsparcie i pełne zaangażowanie. Sama wizyta wypełniona była po brzegi spotkaniami, wspólnymi zajęciami i zwiedzaniem miasta i okolic. Słuchacze sami proponowali pomoc i oferowali swoje usługi przewodnickie.

Ważnym elementem job shadowing było również odszukanie wspólnych zainteresowań i możliwości dalszej współpracy. Do Jeleniej Góry przywiozłyśmy też pomysł zorganizowania zajęć artystycznych typu teatr amatorski seniorów lub działania związane z tworzeniem form literackich. Słuchaczom Jeleniogórskiej Akademii III Wieku te pomysły bardzo się spodobały.

Gabriela Pogorzelec

Danuta Sadownik