Job Shadowing – Centro Integrado Público de Formación Profesional Misericordia 08.04-12.04.2019 Walencja

Program wizyty

Dzień pierwszy:

– oficjalne spotkanie z dyrekcją szkoły

– Zapoznanie się z system edukacji osób dorosłych w MISERICORDIA

– Rozmowy z nauczycielami pracującymi z dorosłymi

– Informacje o zajęciach dodatkowych (poza formalnych) realizowanych w placówce

Dzień drugi – udział w zajęciach:

– obserwacja zajęć indywidualnych

– dyskusja z wykładowcami na temat aktywizujących metod stosowanych w pracy z dorosłymi

– rozmowa z dorosłymi słuchaczami

Dzień trzeci – wizyta w organizacji pozarządowej Jovesolides działającej w Walencji:

– poznanie zakresu działalności

– projekty rozwijające kompetencje obywatelskie, realizowane przez stowarzyszenie

– wymiana doświadczeń związanych z realizacją projektów unijnych

Dzień czwarty– projekty realizowane przez Misericordię

– poznanie katalogu zrealizowanych projektów

– szczegółowe omówienie projektu SUSTAIN PROJECT realizowanego w partnerstwie czterech uniwersytetów i sześciu placówek edukacyjnych dotyczącego rozwoju postaw obywatelskich.

Dzień piąty – podsumowanie wizyty

– rozmowy na temat wspólnych działań edukacyjnych, rozmowy na temat przyszłych wspólnych projektów

CIPFP Misericòrdia de Valencia to kompleks edukacyjny składający się ze szkoły średniej, szkół zawodowych oraz szkoły dla dorosłych. Jest to placówka oświatowa przywiązująca dużą wagę do stosowania innowacji edukacyjnych, projektów badawczych oraz rozwijania kluczowych kompetencji. W czasie naszej wizyty skupiłyśmy się na metodach pracy z dorosłymi zwłaszcza w aspekcie rozwijania ich miękkich kompetencji takich jak: podejmowanie decyzji, kierowanie swoim rozwojem, planowanie własnej ścieżki kariery

W poprzednich latach współpracowaliśmy z kilkoma nauczycielami z tej placówki w projekcie Leonardo da Vinci dlatego nasza wizyta odbywała się w miłej przyjaznej atmosferze. Dużo czasu poświeciliśmy na dyskusje dotyczące pracy z dorosłymi słuchaczami. W Misericordia duży nacisk jest kładziony na indywidualizację nauczania dorosłych. Miałyśmy okazję uczestniczyć w zajęciach, w czasie których studenci samodzielnie opracowywali mini projekty dotyczące różnych ścieżek zrównoważonego rozwoju. W ten sposób realizowane zajęcia pozwalają bardziej zmobilizować słuchaczy do aktywnej nauki. Nie bez znaczenia jest też fakt, że dorośli uczniowie mogą dopasować czas zajęć do swoich indywidualnych możliwości i potrzeb (często oprócz uczęszczania do szkoły pracują również zawodowo). Zrównoważony rozwój jest częstym tematem działań edukacyjnych w tej placówce. Miałyśmy okazję przyjrzeć się projektowi SUSTAIN PROJECT, który ma na celu zaangażowanie uczniów w projekty badawcze – tak zwaną naukę obywatelską. Misericordia jest dużą publiczną placówką edukacyjną dlatego w sensie organizacyjnym nie może być dla nas wzorcem do wykorzystania, ale inwencja nauczycieli, ich pomysły na realizacje wielu ciekawych zadań oraz metody pracy mogą stanowić dla nas inspirację oraz być przykładem dobrej praktyki. Dyrekcja placówki i nauczyciele wyrazili chęć przyszłej współpracy w kolejnych projektach.

Wartością dodaną naszego pobytu w Walencji było spotkanie z pracownikami organizacji pozarządowej Jovesolides, która prowadzi szeroką działalność wśród mieszkańców promując równość, integrację społeczną i dialog międzykulturowy. Opracowują inicjatywy i projekty mające na celu włączenie społeczne. Byli bardzo zainteresowani działalnością naszej fundacji i wyrazili chęc współpracy w obszarze rozwijania kompetencji obywatelskich.

Jeśli dodamy do tego wspaniałą pogodę, atrakcje Walencji i piękną plażę możemy potraktować naszą mobilność jako bardzo udaną i owocną.

Barbara Janic

Jolanta Ratyńska