Ja i mój smartfon

JA I MÓJ SMARTFON

Fundacja Aktywni XXI w sierpniu przeprowadziła warsztaty dla seniorów – „ Ja i mój smart fon”. Podczas 10-godzinnych warsztatów uczestniczki i uczestnicy poznawali zawartość i możliwości swoich smartfonów, w odniesieniu do swoich realnych potrzeb. Kluczową umiejętnością, której się uczyli było włączanie się do wideo spotkań w Meet.

W efekcie tych działań, gdy w październiku 2020 r. nastąpił kolejny czas, gdy trzeba było przejść w tryb edukacji online, w cyklicznych spotkaniach Jeleniogórskiej Akademii III Wieku realizowanych w Meet, uczestniczyło ponad 20 osób.

Projekt SIDAL – „Smartphone and the Internet in DifferentAspects of Life” jest realizowany w partnerstwie organizacji prowadzących działania rozwojowe dla seniorów: Fundacja AKTYWNI XXI (PL), e-Seniors Association (Fr) i Training 2000 psc (It).

Celem projektu jest wypracowanie nowego podejścia do doskonalenia kompetencji cyfrowych u osób dorosłych – digitalmigrants, w szczególności seniorów i osób niepełnosprawnych, wypracowanie metodyki rozwijania umiejętności korzystania z Internetu przy użyciu smartfonów, korzystania z aplikacji, które wpływają na poprawę jakości i bezpieczeństwa życia.