Informacja 2

Szkolenie dla kadry

04-06.02.2020 Paryż

Temat – „Usługa ICT na rzecz poprawy życia osób starszych”

Podczas trzydniowego szkolenia organizacja E-seniors zaprezentowała:

– narzędzia walidacyjne stosowane w nauczaniu umiejętności cyfrowych

– technologie wspomagające dla osób starszych

– metody uczenia umiejętności cyfrowych dorosłych słuchaczy

Organizatorzy szkolenia – pracownicy E-seniors podzielili się z uczestnikami spotkania dobrymi praktykami pracy z seniorami

Pierwszego dnia zaprezentowany został projekt ICT4life (program H2020), w ramach którego powstała innowacyjna platforma łącząca pacjentów dotkniętych chorobą Parkinsona, Alzheimera i innych rodzajów demencji
z ich rodzinami, pracownikami służby zdrowia i opiekunami.

Zaprezentowano również aplikację na smartfona Kahoot, która może służyć do gry, konkursów oraz sprawdzania wiedzy. Uczestnicy spotkania zostali przeszkoleniu w tworzeniu materiałów za pomocą tej aplikacji a następnie wszyscy wzięli udział w teście wiedzy o naukach przyrodniczych przy pomocy tego narzędzia.

Drugiego dnia zaprezentowana została gra miejska „Cyfrowe poszukiwanie skarbów”, która została przygotowana dla seniorów. W grze tej uczestnicy poszukują „skarbów” korzystając ze smartfona (Google maps, informacje w Internecie) odkrywają kulturowe i historyczne tajemnice miasta. Po południu uczestnicy szkolenia wzięli udział w tej grze poznając zabytki znajdujące się w centrum Paryża i ich historię.

Trzeciego dnia szkolenia zaprezentowano projekt CitizenAct (program EIT Zdrowie). W projekcie tym przygotowano program szkoleniowy umożliwiający seniorom korzystanie z mobilnych narzędzi do zarządzania ich zdrowiem i zapewniania aktywnego starzenia się.

Trzydniowe spotkanie było bogate w informacje (prezentacje projektów realizowanych przez E-seniors) oraz praktyczne działania (konkursy, gry). Wiele materiałów z tego szkolenia będzie wykorzystywane w warsztatach dla seniorów, które będą realizowane w ramach lokalnych działań projektowych.