informacja 1

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

W dniach 26-27.11.2019 Jelenia Góra

Było to spotkanie otwierające projekt. Gospodarzem spotkania była organizacja koordynująca projekt Fundacja”Aktywni XXI”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele partnerów projektu (po dwie osoby z E-seniors i Training 2000) Spotkanie trwało 2 dni, w czasie których omówiono wszystkie kwestie mające wpływ na prawidłową realizację projektu. W czasie spotkania poruszane były następujące kwestie:

– wszyscy partnerzy zaprezentowali swoje organizacje, uwzględniając doświadczenie w obszarze związanym z projektem

– koordynator projektu przedstawiła cele i oczekiwane rezultaty projektu,zakres działań lokalnych oraz podział zadań między partnerów

– zaplanowano tematykę i sposób realizacji Krótkich szkoleń dla pracowników

– przedyskutowano strategię współpracy i komunikacji miedzy partnerami

– przedstawicielka E- seniors przedstawiła plan ewaluacji projektu, a przedstawiciel Training 2000 plan upowszechniania

Drugiego dnia ustalono terminy kolejnych spotkań, przeprowadzono ewaluację spotkania i wręczono certyfikaty potwierdzające udział spotkaniu.