Grand Tour in Europe: creativity, innovation, active citizenship and intercultural dialogue 14-19.10.2019 Rzym

Program kursu

Kurs przeznaczony dla nauczycieli, trenerów, którzy chcą zaktualizować i ulepszyć swój zawód poprzez pełny tydzień nauki i eksperymentów z efektywną metodą nauczania opartą na badaniach, działaniu i szkoleniu.

Kurs skoncentrowany na strategii „Europa 2020”, pogłębiający następujące aspekty:
– Innowacje i kreatywność w celu zapewnienia skuteczności „Trójkąta wiedzy” (edukacja, badania, innowacje).
– Innowacyjne metody nauczania dialogu międzykulturowego i uczestnictwa oparte na podejściu międzysektorowym.
– Nowe miejsca, w których można wyrazić aktywne obywatelstwo, jako pojęcie liczby mnogiej i pluralistycznej u podstawy życia międzykulturowego, otwierające nowe horyzonty i nowe sposoby praktykowania na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym procesu demokracji uczestniczącej;
– Promowanie i tworzenie partnerstwa edukacyjnego między szkołami, przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim.

Udział w kursie „Grand TOUR w Europie: kreatywność, innowacje, aktywne obywatelstwo i dialog międzykulturowy” w Rzymie pozwolił mi doświadczyć, w jaki sposób kontakty międzynarodowe mogą przyczynić się do uczenia się i korzystania z nowych narzędzi edukacyjnych dla dorosłych. Szczególną zaletą tego kursu była jego lokalizacja w Rzymie, ponieważ to miasto z długą historią i nieograniczonymi zasobami zabytków daje specjalne pole do ciekawych poszukiwań. Jest to także niewyczerpana baza nowych tematów uzupełniających edukację dorosłych. Ponadto poznanie nowego narzędzia za pośrednictwem platformy technologicznej Thinglink. Ta platforma jest wielokrotnie nagradzaną platformą technologii edukacyjnej, która ułatwia tworzenie swoistej mapy aktywności korzystając jednocześnie z prostych funkcjonalności powiększania zdjęć, umieszczania filmów i wirtualnych wycieczek o dodatkowe informacje i linki.

Najważniejsze doświadczenia związane z tą mobilnością dotyczą bezpośredniego kontaktu i działań podczas kursu z uczestnikami z innych krajów. Wraz ze mną w kursie uczestniczyli nauczyciele z Grecji (Kreta), Niemiec, Francji i Reunion Island oraz Bułgarii. Dodatkową trudnością było dla mnie to, że jako jedyna reprezentowałam swój kraj. Różnice językowe i kulturowe były dla mnie dodatkowym wyzwaniem. Traktuję to jednak jako dodatkową zaletę tego kursu.

Ewa Lustyk