Create the future leaders & innovators in your classroom 16-20.12.2019 Praga

Program kursu

Dzień pierwszy
– Szybkie wprowadzenie do kursu
– Co to jest innowacja? Co to jest przywództwo? Znaczenie przywództwa i innowacji dla naszej przyszłości Jakie są główne umiejętności innowatorów i liderów? Nauczanie innowacji i umiejętności przywódczych: czy to możliwe? –Dyskusja

Dzień drugi
– Innowator
– Motywowanie innowatora. Rola gry
– Pasja do celu. Społeczni innowatorzy
– Dyskusja

Dzień trzeci
– Wyzwania XXI wieku
– Nauczanie i uczenie się. Osiągnięcia indywidualne
– Specjalizacja – multidyscyplinarne uczenie się
– Unikanie ryzyka

Dzień czwarty
– Przyszłość innowacji
– Czytanie jako sztuka. Pasja
– Cel. Podjęcie ryzyka
– Relacje między innowacjami a przywództwem

Dzień piąty

– Stwórz klasę „napędzaną pasją” Rozpoznaj przyszłych liderów i innowatorów

– Omówienie kursu – refleksje

– Pożegnanie

Kurs był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie i organizacyjnie. Zajęcia pozwoliły na zdobycie wiedzy z zakresu przywództwa i innowacyjności oraz umiejętności prowadzenia zajęć ze słuchaczami, służących rozwojowi cech przywódczych i innowacyjności.

19-osobowa grupa uczestników z 7 krajów UE pracowała różnorodnymi metodami takimi jak: studia przypadków, filmy, gry, animacje i ćwiczenia (ćwiczenia – praktyczne doświadczenie). Sposób prowadzenia zajęć, dyskusje w grupie pozwoliły na doskonalenie kompetencji komunikowania się w języku angielskim i nawiązanie przyjacielskich, międzynarodowych relacji.

Zdobyte podczas kursu umiejętności pozwolą mi na prowadzenie ciekawych i efektywnych zajęć rozwijających kompetencje społeczne, przywództwo i innowacyjność z grupami seniorów. Nawiązane kontakty mogą przyczynić się do powstania nowych międzynarodowych projektów.

Jolanta Ratyńska