cch – międzynarodowe spotkania partnerskie

I MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERSKIE

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w dn. 4-5.12.2018 w siedzibie partnera włoskiego LUTE w Milazzo na Sycylii. Miało ono miało charakter organizacyjny. Podczas tego spotkania uczestnicy zaprezentowali swoje organizacje, cele ich działania oraz przykłady zrealizowanych działań. Koordynator projektu przedstawił założenia, cele, planowane rezultaty projektu. Omówiono aspekty formalne: finansowanie działań, dokumenty projektowe, zasady realizacji działań. Ustalone zostały również narzędzia i metody upowszechniania projektu. Korekcie poddano harmonogram działań przewidziany na etapie pisania projektu. Uwzględniono uwagi i możliwości wszystkich partnerów.

Podczas wizyty uczestnicy spotkania mieli możliwość poznać seniorów uczestniczących w działaniach LUTE, zwiedzić Milazzo i okolice oraz uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich. Atmosfera pierwszego Międzynarodowego Spotkania Projektowego zapowiada owocną współpracę w rozpoczętym projekcie oraz w dalszej perspektywie.

II MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERSKIE

Drugie spotkanie miało miejsce w Jeleniej Górze w dn.28-29.10 2019. Uczestniczyli w nim członkowie zespołu projektowego (6 osób) + trenerzy i zarząd Fundacji „Aktywni XXI”. Celem tego spotkania była ocena pierwszego roku projektu oraz zaplanowanie wszystkich kolejnych działań w tym przygotowanie produktów projektu. Punktem wyjścia do oceny pierwszego roku było przedstawienie przez koordynatorkę Raportu Postępu zatwierdzonego przez NA. Dużo czasu zajęło omówienie zrealizowanej w maju mobilności łączonej seniorów. Trenerzy prowadzący międzynarodowe warsztaty seniorów podzielili się swoimi obserwacjami oraz przedyskutowali z partnerami (gospodarzami kolejnych mobilności) na co zwrócić uwagę w planowaniu następnych warsztatów.

Omówiono następnie lokalne działania partnerów upowszechniające projekt oraz ich udział w tworzeniu strony internetowej projektu. Koordynatorka projektu zapoznała partnerów z platformą EPALE i poinformowała, że będziemy chcieli napisać coś o naszym projekcie na tej właśnie platformie.

III MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERSKIE

W czerwcu planowane było ostatnie podsumowujące spotkanie projektowe. Niestety ograniczenia spowodowane pandemią CoVID-19 uniemożliwiły jego realizację. Ponieważ jednak konieczne było spotkanie w celu zakończenia wszystkich zaplanowanych działań projektowych podjęto decyzję o zorganizowaniu on-line ostatniego spotkania projektowego . Odbyło się 29-30 czerwca 2020. Wzięło w nim udział 7 osób wchodzących w skład zespołu projektowego. W czasie tego spotkania podsumowano cały projekt, omówiono szczegółowo przygotowanie rezultatów projektu, uzupełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów. Drugiego dnia spotkania przedyskutowano możliwości dalszej współpracy partnerskiej o co szczególnie zabiegali seniorzy uczestniczący w międzynarodowych warsztatach. Podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkań on-line dla seniorów prowadzonych przez trenerów organizacji partnerskich.