cch-krótkie programy szkoleniowe pracowników

I WARSZTATY TRENERÓW

3,4,5 grudnia 2018 w Milazzo, to dni pełne wytężonych działań hiszpańskich, włoskich i polskich trenerów, którzy będą pracowali z uczestnikami projektu CommonCulturalHeritage, czyli Wspólne Korzenie Kulturowe. W trakcie trzydniowego spotkania uzgodniliśmy tematy, które będą realizowane podczas warsztatów, przydzielając poszczególnym krajom właściwe zadania. Słuchacze Akademii i Uniwersytetów III Wieku przygotują się do spotkań w swoich siedzibach opracowując materiały, w których przedstawią to co wspólne i to co różne w obszarach: muzyka, sztuka, historia.

Tematyka planowana do realizacji podczas warsztatów w poszczególnych krajach:

Polska – Muzyka łagodzi obyczaje,

Włochy – Sztuka nie zna granic,

Hiszpania –Wspólna przeszłość- wspólna przyszłość.

Strona polska – Fundacja Aktywni XXI, jako koordynator przygotowała prezentację, konkurs wiedzy i wspólną grę edukacyjną w obszarze: muzyka i taniec ludowy w poszczególnych krajach partnerskich. Hiszpanie zachwycili opowieściami o UCLM i Cuenca – mieście na skałach z fantastycznie zachowanymi średniowiecznymi zabudowaniami. Gospodarze zaprezentowali LUTE i pokazali swoje miasto zapraszając na wycieczkę z przewodnikiem po Milazzo i warownym zamku, którego sama historia jest już niezłą opowieścią o wspólnych dziejach Włoch i Hiszpanii. Sycylijska kuchnia dopełniała wartości spotkania.

Wspólne koncepcje rodziły się w bólu tworzenia, ale uzgodniliśmy w jaki sposób będziemy prowadzili zajęcia przygotowujące seniorów do samodzielnych mobilności po Europie – ucząc angielskiego, obsługi komputera oraz kultury, sztuki i historii. Ustaliliśmy terminy poszczególnych międzynarodowych warsztatów i kolejnego, podsumowującego działania projektowe, spotkania trenerów w Cuenca. Wypracowaliśmy sposób ewaluacji poszczególnych działań i komunikowania się uczestników przed, w trakcie i po kolejnych warsztatach. Już podczas spotkania powstała czynna grupa na WhatsApp, mamy nadzieję, że będziemy aktywnie w niej uczestniczyli.

Przyszli uczestnicy – słuchacze LUTE wspierali swoich trenerów w działaniach organizacyjnych. Pracowicie spędzony czas w przyjaznej atmosferze dodał nam motywacji do działania przez najbliższe miesiące.

Zdążyliśmy opuścić Sycylię tuż przed wybuchem Etny w klimacie gotowości do pracy, ale i oczekiwania na Boże Narodzenie.

II WARSZTATY TRENERÓW

Drugie szkolenie trenerów miało odbyć się w kwietniu 2020 w Cuenca ale z powodu pandemii zostało odwołane. Ponieważ jednak zadaniem tego spotkania miało być opracowanie rezultatów projektu postanowiono zrealizować je w formie on-line. Pierwszego dnia szczegółowo omówiono zrealizowane szkolenia z seniorami , zarówno te lokalne przygotowujące do mobilności łączonej jak i te przeprowadzone w ramach mobilności . Drugiego dnia spotkania dokonano analizy SWOT działań edukacyjnych w ramach projektu. Trzeciego dnia wszyscy trenerzy wspólnie opracowali wzór scenariusza zajęć z seniorami, które zostaną opracowane przez trenerów . Zdecydowano, że każdy partner opracuje trzy scenariusze zajęć z obszaru muzyka, sztuka, historia. Szkolenie to pozwoliło na przeanalizowanie i podsumowanie działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu oraz przyczyniło się do powstania Przewodnika Metodycznego dla trenerów/edukatorów, który będzie wykorzystywany w dalszych działaniach edukacyjnych organizacji partnerskich.