Wolontariat Seniorów – wizyta przygotowawcza 14-19 stycznia 2013

Wspólnie z Fundacją Auser z Milazzo na Sycylii (Włochy) zdecydowaliśmy się na przystąpienie do projektu „Wolontariat Seniorów”, w ramach unijnego programu Gruntvig. Projekt zakłada współpracę dwóch organizacji z krajów Unii Europejskiej, które prowadzą działalność związaną z wolontariatem seniorów.

Fundacja Aktywni XXI oraz Auser, mogą poszczycić się taką pracą. Każda z fundacji czyni to jednak na swój sposób, dlatego też pragniemy w praktyce wymienić się doświadczeniami i wysłać do zaprzyjaźnionego miasta sześcioro reprezentantów. Będą to współpracujące z obydwoma fundacjami osoby w wieku 50+, słuchacze Akademii III Wieku oraz wolontariusze pomagający seniorom w różnorodny sposób.

14 stycznia do Jeleniej Góry przyjechali przedstawicie zaprzyjaźnionej fundacji z Sycylii – Claudio Graziano i Salvatore Ruggiano. Spędzili oni 6 bardzo pracowitych dni, podczas których wspólnie z zarządem naszej fundacji, opracowywali projekt przyszłej wymiany wolontariuszy, zwiedzali okolice Jeleniej Góry, a przede wszystkim poznali miejsca, gdzie włoscy wolontariusze mogliby podjąć swoją działalność w 2014 roku. Odwiedzili Sanatorium w Cieplicach, Politechnikę, DPS „Pogodna Jesień” oraz spotkali się z przedstawicielami Jeleniogórskiej Akademii III Wieku i PCKK, uczestnicząc w warsztatach promujących zdrowe odżywianie. Podczas całej wizyty dzielnie pomagała znająca język włoski Barbara Świergocka.

Wizyta przygotowawcza to zaledwie pierwszy etap, kolejne to: przygotowanie wniosku o dofinansowanie do Narodowych Agencji, nauka języka angielskiego (który jest oficjalnym językiem projektu) oraz włoskiego przez Polaków a polskiego przez Włochów (aby łatwiej porozumiewać się z osobami, z którymi wolontariusze będą pracować), poznanie kultury zaprzyjaźnionego kraju, a w maju i czerwcu 2014 wyjazd wolontariuszy z Jeleniej Góry do Milazzo i przyjazd Sycylyjczyków w Karkonosze.

Mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać dofinansowanie wymiany, a w konsekwencji zawarcie trwałych znajomości zarówno z organizacjami pozarządowymi jak i z prywatnymi osobami, które poznamy podczas projektu. Każda międzynarodowa wymiana przynosi powolne zmiany nastawienia wobec ludzi i ich zwyczajów zamieszkujących inne kraje.