Aktywni w Europie – podsumowanie

          Uczenie się przez całe życie staje się w obecnych czasach koniecznością. Wiedza, technologia i metody pracy ulegają ciągłym modyfikacjom. Aby aktywnie działać należy uczestniczyć w procesie doskonalenia swoich umiejętności, zdobywania nowych kompetencji i kwalifikacji. Cóż, kiedy stare przysłowie mówi, że nauka kosztuje, a im bardziej profesjonalne szkolenie, tym koszt jego wyższy. Jeśli chcielibyśmy dodać do tego wymianę doświadczeń z innymi osobami czy instytucjami, cena rośnie, czasami nieproporcjonalnie do przyszłych finansowych zysków pracowników. Na szczęście akcja Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+ ułatwia realizację potrzeb rozwoju zawodowego i osobistego kadry. Fundacja Aktywni XXI z Jeleniej Góry mogła skorzystać z dofinansowania szkoleń dla jej pracowników i wolontariuszy, w celu poznania europejskich standardów funkcjonowania organizacji pozarządowych. W tym celu dwie osoby wyjechały do szkoły językowej na Malcie, aby uczyć się angielskiego w naturalnym środowisku. Jest to bowiem kraj, gdzie obok maltańskiego obywatele posługują się angielskim w codziennym życiu. Bardzo intensywne, ośmiogodzinne szkolenie zmuszało do starannego przygotowania się do zajęć, a wieczorami można było jeszcze ćwiczyć świeżo zdobyte umiejętności na platformie edukacyjnej, oferowanej przez szkołę. Niewielkie międzynarodowe grupy motywowały do czynnego używania języka. Wszystko to w bliskim sąsiedztwie błękitnego ciepłego morza i sięgających początków cywilizacji zabytków.

Pobyt w St. Julian’s w EC English Language School, sprzyjał poznaniu lokalnej kultury, ale i pozwolił zawrzeć znajomości, które można wykorzystać w przyszłości dla realizacji wspólnych działań.

Tak przygotowane językowo podjęłyśmy kolejne zadanie – szkolenie umiejętności zarządzania projektami unijnymi. Dwie osoby poleciały do Grecji na kurs: „European Project Manager”, organizowany przez IDEC z Pireus, a kolejne dwie do Caldas da Rainha w Portugalii na organizowany przez Dominou Association “Quality EU Project Management”. Oprócz zdobywanej wiedzy miałyśmy okazję powiekszyć grono znajomych z licznych organizacji europejskich, a także zbliżyć się do kultury wielu narodów dzięki organizowanym międzynarodowym imprezom.

Powrót do Jeleniej Góry nie zakończył działań projektowych. Czekały nas jeszcze spotkania z innymi zaprzyjaźnionymi organizacjami NGO I przygotowanie oraz przedstawienie prezentacji partnerom, z którymi pracujemy w innych projektach. Chciałyśmy ze wszystkimi podzieliść się wrażeniami I zachęcić ich do korzystania z grantów Erasmus+. Pełne energii opracowałyśmy własną strategię działalności Fundacji Aktywni XXI na poziomie europejskim. Aktualnie można spotkać nas na Facebook i na stronie internetowej. Powoli stajemy się organizacją, dla której nie ma granic.

                                                                                                                                      Danuta Sadownik