Aktywni w Europie

 

Aktywni w Europie”

2017-1-PL01-KA104-036235

Projekt realizowany w ramach Akcji 1- Mobilność Edukacyjna

Czas trwania projektu 01.07.2017-31.07.2018

ówny cel projektu – wsparcie rozwoju Fundacji „Aktywni XXI” i budowa europejskiego wymiaru organizacji poprzez poprawę kompetencji kadry w zakresie realizacji projektów unijnych.

Działania projektowe:

1. Kurs języka angielskiego dla 2 osób

2.Kursy o tematyce „Zarządzanie projektami unijnymi” dla 4 osób

3.Działania lokalne:

   a.Przygotowania do kursów

   b.Udział w szkoleniach organizowanych przez FRSE

   c.Uczestnictwo w webinariach i szkoleniach on-line

   d.Przegląd i analiza materiałów zamieszczanych na platformie EPALE

4.Wdrażanie rezultatów projektu

5.Działania upowszechniające

Kurs języka angielskiego

Aby realizować międzynarodowe projekty, niezbędna jest dobra komunikacja na każdym etapie ich realizowania . Począwszy od planowania, przygotowywania, po realizację (zarządzanie, monitoring, ewaluację, upowszechnianie) dobry kontakt z partnerem i możliwość szybkiego porozumienia się jest podstawą. Dlatego w celu podniesienia poziomu posługiwania się językiem angielskim dwie osoby odpowiedzialne za realizację projektów partnerskich (prezeska fundacji i koordynatorka projektów) wzięły udział  w trzytygodniowym kursie języka angielskiego na Malcie. Udział w kursie języka angielskiego połączony był z kursami on-linie jako przygotowanie a następnie utrwalanie zdobytej wiedzy.

Kursy o tematyce „Zarządzanie projektami unijnymi”

Drugim aspektem ,ważnym dla jakości realizowanych przez Fundację „ Aktywni XXI”  projektów jest poznanie europejskich standardów zarządzania projektami. Dlatego cztery osoby pracujące w realizowanych obecnie projektach partnerskich wzięły udział w szkoleniu dotyczącym zarządzania projektami, monitorowania, ewaluowania i upowszechniania rezultatów. Były to :

  • Pięciodniowy kurs European Project Manager – Building European Identity at Educational and Training organisations organizowany przez IDEC w Pireus, Grecja

  • Siedmiodniowy kurs Quality EU Project Management – Erasmus+ organizowany przez Dominou Association w Caldas da Rainha, Portugalia

Udział w tych kursach pozwolił im nie tylko poznać europejskie standardy w projektach, ale również nawiązać kontakty z innymi organizacjami NGO oraz wymieniać się doświadczeniami. Dodatkowym atutem tej mobilności było wzbogacenie słownictwa języka angielskiego dotyczące działań projektowych. Nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami podczas mobilności zwiększyło możliwość na współpracę międzynarodową przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia przez organizację europejskiego wymiaru.

Rezultaty projektu

Dzięki działaniom w tym projekcie powstały:

– POLITYKA REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH zawierająca zasady zarządzania, ewaluacji , upowszechniania oraz finansowania działań projektowych,

– BAZA PARTNERÓW zawierająca dane kontaktowe europejskich organizacji pozarządowych oraz instytucji działających w obszarze edukacji dorosłych, wyrażających chęć współpracy z Fundacją „Aktywni XXI”.

Projekt „Aktywni w Europie” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach program Erasmus +..

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.