Aktualności

Podniesienie kompetencji cyfrowych kadry

Fundacji „Aktywni XXI”

REALIZACJA PROJEKTU

zobacz więcej ->->

Adult Inclusive Design (AID) – fundacja “Aktywni XXI” znowu w akcji

Tak, nowy dwuletni partnerski projekt dla seniorów już trwa!

Tym razem współpracujemy z Universidad de Castilla – La Mancha (Hiszpania), Synthesis Centre (Cypr) i Università LUMSA (Włochy). 

Projekt, który będzie trwał 2 lata,  ma na celu wypracowanie narzędzi, które pozwolą naszym organizacjom nauczyć aktywnych seniorów jak być wolontariuszem pomagającym innym seniorom. Zwłaszcza obecnie w czasie pandemii wyraźnie obserwujemy podział seniorów na dwie grupy – tych, którzy mają duży potencjał energii i chcieliby dzielić się swoją wiedzą i  doświadczeniem oraz tych, którzy czują się zagubieni w różnych sytuacjach życiowych  i  czekają na pomocną dłoń. Często Ci potrzebujący pomocy nie nadążają za galopującym rozwojem  świata i trudno im znaleźć wspólny język z młodszymi ludźmi, więc nasz projekt stawia właśnie na relacje pomiędzy seniorami, którzy z pewnością świetnie się rozumieją i potrafią szybko znaleźć wspólny język.

Jednak czasami sama chęć niesienia pomocy nie wystarczy, żeby skutecznie wesprzeć drugiego człowieka, więc również sam wolontariusz będzie potrzebował poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć pewne umiejętności. Projekt AID zapewni instytucjom pracującym z  seniorami narzędzia do efektywnego wsparcia seniorów-wolontariuszy w poszerzaniu ich kompetencji.  W czasie trwania projektu edukatorzy i trenerzy czterech instytucji przygotują przewodnik dla trenerów zawierający nie tylko informacje w zakresie niezbędnych treści, które senior-wolontariusz powinien znać, ale także scenariusze warsztatów kształtujących w  wolontariuszach umiejętności niezbędne do ich efektywnej pracy. Seniorzy w czterech państwach ocenią skuteczność naszej pracy – wezmą udział w warsztatach przeprowadzonych według wypracowanych scenariuszy, a nabyte umiejętności sprawdzą w praktyce jako seniorzy-mentorzy dla innych seniorów, emigrantów bądź osób niepełnosprawnych.

Przewodnik będzie dostępny w formie e-booka. Ponadto powstanie aplikacja i inne narzędzia IT, które będą wsparciem dla osób chcących zostać wolontariuszem lub szkolić takie osoby.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach pn. „Ja i mój smartfon” organizowanych przez Fundację Aktywni XXI w Jeleniej Górze, w ramach projektu SIDAL – Smartfon i Internet
w różnych aspektach życia, realizowanego w programie Erasmus+.

Celem warsztatów jest poznanie zawartości i możliwości własnych smartfonów.

Praca w małej grupie, duża indywidualizacja i dostosowanie do potrzeb uczestniczek
i uczestników.

Zajęcia w grupie „Od podstaw” oraz w grupie „Już coś umiem”.

Czas trwania warsztatów – 10 godzin lekcyjnych (4 spotkania).

Termin realizacji 10-22.08.2020 r.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.07.2020 r. tel. 75 6494161 lub przez formularz zgłoszeniowy – https://forms.gle/jE1mPCyDR6PGRs4K6

Szczególnie zapraszamy osoby w wieku 60+.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą się odbywały w Jeleniej Górze, ul. Wolności 29.

Do wszystkich osób, które się zgłoszą zadzwonimy w pierwszym tygodniu sierpnia i ustalimy szczegóły warsztatów.

Zapraszamy!

.


UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE – NOWE WYZWANIE 

PODSUMOWANIE

Czy warto uczyć się nadal, kiedy już uzyskało się formalne wykształcenie?

To pytanie nurtuje wiele osób. Mam przecież konkretny zawód, dobrą pracę, stabilną pozycję społeczną… Czegóż jeszcze więcej chcieć? A jednak podejmujemy kolejne studia podyplomowe, kursy, szkolenia. Często zupełnie nie związane z podstawową profesją. Po co to wszystko?

Bardzo różne bywają pobudki poszczególnych osób. Z ciekawością badacza dowiadywałam się, co zachęciło uczestniczki projektu „Umiejętności Społeczne – nowe wyzwanie” do podjęcia wysiłku zdobywania nowej wiedzy i umiejętności podczas międzynarodowych kursów metodycznych organizowanych w różnych krajach i przez różne organizacje edukacyjne. Każda z pań wybierała kurs pod kątem własnych potrzeb i możliwości zastosowania uzyskanych kompetencji w pracy na rzecz Fundacji. Wiodącym tematem były oczywiście umiejętności społeczne, ich rozwój i rozwijanie w grupach osób, z którymi pracujemy w ramach działań organizacji.

Tutaj znów wraca pytanie – czy osoby doświadczone, wykształcone muszą jeszcze się uczyć i czego nowego mogą się dowiedzieć podczas kursu?

Odpowiedzi są zróżnicowane, ale łączy je jedno – tak, uczenie się jest konieczne, ponieważ świat zmienia się nieustannie a wraz z nim nasze ku niemu odniesienie. Ludzie z którymi pracujemy są także w ciągłym procesie zmiany, więc jeśli my się zatrzymamy, to tak jak w starym przysłowiu – pozostaniemy z tyłu. Pełniąc różne funkcje w Fundacji chcemy być w awangardzie, nie w ariergardzie edukacyjnej. Ciągłe uczenie się jest również naszym wiodącym zadaniem w Jeleniogórskiej Akademii III Wieku a równocześnie misją Fundacji: „Doceniamy różnice ucząc się przez całe życie”. Szkolenia metodyczne to także konieczność poznawania różnych miejsc, a co za tym idzie – wysiłek mentalny związany z przygotowaniem podróży, aktywnym użytkowaniem języków obcych, zawieraniem i podtrzymywaniem relacji interpersonalnych, zapamiętywaniem miejsc, nazw, odkrywanie odmienności kulturowych i obowiązujących zasad. To tylko cześć tego co musi doświadczyć osoba korzystająca z mobilności. Jeśli dodamy do tego podnoszenie poczucia własnej wartości, które bez względu na wiek w jakim jesteśmy, zależy od naszego wizerunku w oczach własnych i innych osób, to coraz bardziej rozumiemy, że uczenie się przez całe życie rozwija nas nieustannie i nadaje życiu sens.

Danuta Sadownik

więcej o projekcie: Umiejętności społeczne – nowe wyzwanie

Smartphone and Internet in the Different Aspects of Life

01.11.2019 Fundacja “Aktywni XXI” rozpoczęła realizację kolejnego projektu partnerskiego “Smartfon i Internet w różnych aspektach życia”. Dwuletni project będzie prowadzony w partnerstwie z Eseniors z Francji i Training 2000 z Włoch.

Celem projektu SIDAL jest opracowanie nowego podejścia do podnoszenia kompetencji cyfrowych u dorosłych , w szczególności seniorów i osób niepełnosprawnych, opracowanie metodologii rozwoju umiejętności korzystania z Internetu za pomocą smartfonów i aplikacji, które wpływają na jakość i bezpieczeństwo życia. W ramach projektu odbędą się dwa krótkoterminowe wspólne szkolenia personelu , podczas których partnerzy w ramach dzielenia sie dobrymi praktyki wymienią się doświadczeniami w nauczaniu dorosłych oraz będą wzajemnie doskonalić swoje kompetencje cyfrowe. Rezultatem projektu będzie innowacyjna metodologia pracy z osobami dorosłymi mająca na celu poprawę umiejętności osób starszych w zakresie korzystania z Internetu za pomocą smartfonów oraz aplikacje wpływające na jakość i bezpieczeństwo życia. Metodologia ta wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć zostanie opisana w publikacji „Smartfon i Internet w Różne aspekty życia ”. Publikacja będzie metodycznym przewodnikiem dla trenerów i pedagogów pracujących z seniorami. W ramach projektu zorganizowane zostaną również pilotażowe warsztaty dla seniorów, których celem będzie weryfikacja założeń opracowanej metodologii opisanej w publikacji „Smartfon i Internet w różnych aspektach życia”.

czytaj dalej ->SIDAL

Podniesienie kompetencji cyfrowych kadry

Fundacji „Aktywni XXI”

2019-1-PL01-KA104-063375

1 listopada 2019 Fundacja „Aktywni XXI” rozpoczęła realizację projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych kadry Fundacji „Aktywni XXI”. Jest to kolejny projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych kadry zajmującej się niezawodową edukacją osób dorosłych z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

czytaj dalej ->

Zapraszamy na :

Bezpłatne szkolenie dla bibliotekarzy pt. „Projekty unijne szansą dla rozwoju kompetencji zawodowych”.

Podczas szkolenia przedstawimy możliwości jakie stoją przed instytucjami kultury i edukacji dzięki wsparciu w ramach projektów Erasmus + i POWER. Pragniemy  podzielić się wiedzą i doświadczeniem jakie zdobywamy dzięki swojej aktywności na polu międzynarodowym.

Szkolenie odbędzie się 9 września 2019 w godz. 10:00 do 13:00 w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Bardzo prosimy o potwierdzanie przybycia do 6 września pod nr tel. 577030357 lub na adres email : aktywni21@gmail.com

 
 

Aktywny Obywatel – rozwijanie umiejętności społecznych

Rodzaj wydarzenia: Warsztat/szkolenie/trening/seminarium/spotkanie/dyskusja

Województwo: dolnośląskie

Miasto: Jelenia Góra

Organizator: Fundacja „Aktywni XXI”

Data wydarzenia: 2019-10-01 10:00 – 2019-10-01 12:00

 
 

Wykorzystując nowoczesne metody zdobywania wiedzy chcemy zachęcić dorosłych do wspólnej aktywności, dzięki której łatwej będzie porozumiewać się z innymi stosując zdrowe relacje międzyludzkie.


Pierwszy z cyklu warsztatów, podczas, których będziemy wspólnie kształtowali własne umiejętności społeczne takie jak: asertywność, przedsiębiorczość oraz umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne przydatne w relacjach międzyludzkich.

Do kogo skierowane jest wydarzenie ?

Planujemy zaprosić osoby, które uczestniczą w Jeleniogórskiej Akademii III Wieku oraz ich znajomych. Warsztaty będą otwarte, więc mile widziani będą również inni mieszkańcy Jeleniej Góry

Uwaga! Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji.

Projekt EATI- relacja prasowa

Projekt EATI: Europejska inicjatywa dla promowania uczenia się przez całe życie
Zmiany na rynku pracy związane z globalizacją i dynamicznym rozwojem nowych technologii sprawiają, że rosną oczekiwania względem pracowników, szczególnie w odniesieniu do ich wiedzy i umiejętności. W opinii ekspertów przyszłość będzie należała do tych pracowników, którzy nie tylko opanowali jakąś dziedzinę wiedzy, ale posiadają szeroko rozwinięte tak zwane „umiejętności miękkie”. Oprócz chęci do rozwoju i nauki, otwarcia na nowości i inność, coraz bardziej liczą się kompetencje społeczne. Umiejętności te zdobywa się bardzo często poza formalnym systemem edukacji.

czytaj dalej European Adults

 

Życie Seniora w harmonii to CUD

Projekt pn. Życie Seniora w harmonii to CUD jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Ma na celu poprawę jakości życia osób starszych z Jeleniej Góry i okolic poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach edukacyjnych oraz umożliwienie im aktywności społecznej. Włączając się w działania projektowe uczestnicy dowiedzą się jak zachować harmonię pomiędzy Ciałem, Umysłem i Duszą.

czytaj dalej  o Nowy Projekt ASOS

Umiejętności społeczne – nowe wyzwanie

Nowy Projekt skierowany do osób spełniających następujące wymagania:

– Uczestniczyły w działaniach Fundacji „Aktywni XXI” w okresie przynajmniej dwóch        ostatnich lat.
– Znają język obcy (angielski, niemiecki lub włoski) na poziomie min. A2.
– Zobowiążą się do przygotowania i poprowadzenia warsztatów, w których wykorzystają wiedzę zdobytą podczas mobilności projektowych.

Ogłoszenie o naborze

czytaj dalej umiejętności społeczne -nowe wyzwanie

Wspólne korzenie kulturowe 

Wspólne dziedzictwo kulturowe” to projekt partnerski, który Fundacja „Aktywni XXI” realizuje w ramach programu Erasmus+. Partnerami są: Libera Universita per la Terza Eta – Milazzo z Włoch i Univercidad de Castilla – La Mancha z Hiszpanii w Cuenca, organizacje, które prowadzą Uniwersytety III Wieku.

Celem projektu jest wypracowanie poczucia jedności i wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi poprzez odwołanie się do wspólnych korzeni historyczno–kulturowych krajów Unii Europejskiej. 

Czytaj dalej wspólne korzenie kulturowe

 

Aktywni w Europie – podsumowanie

      Uczenie się przez całe życie staje się w obecnych czasach koniecznością. Wiedza, technologia i metody pracy ulegają ciągłym modyfikacjom. Aby aktywnie działać należy uczestniczyć w procesie doskonalenia swoich umiejętności, zdobywania nowych kompetencji i kwalifikacji.

czytaj dalej Aktywni w Europie – podsumowanie

Raport z realizacji projektu

Aktywni w Europie

Projekt realizowany w ramach Akcji 1- Mobilność Edukacyjna
Czas trwania projektu 01.07.2017-31.07.2018
Główny cel projektu – wsparcie rozwoju Fundacji „Aktywni XXI” i budowa europejskiego wymiaru organizacji poprzez poprawę kompetencji kadry w zakresie realizacji projektów unijnych.

Czytaj dalej: Aktywni w Europie

It’s easy to teach – if you know how

To projekt realizowany przez Fundację AKTYWNI XXI w ramach programu ERASMUS+.

Celem projektu jest wypracowanie efektywnych metod uczenia języka angielskiego w grupach osób w wieku senioralnym.

Czytaj więcej: its easy to teach – if you know how