Aktualności

Zapraszamy na :

Bezpłatne szkolenie dla bibliotekarzy pt. „Projekty unijne szansą dla rozwoju kompetencji zawodowych”.

Podczas szkolenia przedstawimy możliwości jakie stoją przed instytucjami kultury i edukacji dzięki wsparciu w ramach projektów Erasmus + i POWER. Pragniemy  podzielić się wiedzą i doświadczeniem jakie zdobywamy dzięki swojej aktywności na polu międzynarodowym.

Szkolenie odbędzie się 9 września 2019 w godz. 10:00 do 13:00 w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Bardzo prosimy o potwierdzanie przybycia do 6 września pod nr tel. 577030357 lub na adres email : aktywni21@gmail.com

 
 

Aktywny Obywatel – rozwijanie umiejętności społecznych

Rodzaj wydarzenia: Warsztat/szkolenie/trening/seminarium/spotkanie/dyskusja

Województwo: dolnośląskie

Miasto: Jelenia Góra

Organizator: Fundacja „Aktywni XXI”

Data wydarzenia: 2019-10-01 10:00 – 2019-10-01 12:00

 
 

Wykorzystując nowoczesne metody zdobywania wiedzy chcemy zachęcić dorosłych do wspólnej aktywności, dzięki której łatwej będzie porozumiewać się z innymi stosując zdrowe relacje międzyludzkie.


Pierwszy z cyklu warsztatów, podczas, których będziemy wspólnie kształtowali własne umiejętności społeczne takie jak: asertywność, przedsiębiorczość oraz umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne przydatne w relacjach międzyludzkich.

Do kogo skierowane jest wydarzenie ?

Planujemy zaprosić osoby, które uczestniczą w Jeleniogórskiej Akademii III Wieku oraz ich znajomych. Warsztaty będą otwarte, więc mile widziani będą również inni mieszkańcy Jeleniej Góry

Uwaga! Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji.

Projekt EATI- relacja prasowa

Projekt EATI: Europejska inicjatywa dla promowania uczenia się przez całe życie
Zmiany na rynku pracy związane z globalizacją i dynamicznym rozwojem nowych technologii sprawiają, że rosną oczekiwania względem pracowników, szczególnie w odniesieniu do ich wiedzy i umiejętności. W opinii ekspertów przyszłość będzie należała do tych pracowników, którzy nie tylko opanowali jakąś dziedzinę wiedzy, ale posiadają szeroko rozwinięte tak zwane „umiejętności miękkie”. Oprócz chęci do rozwoju i nauki, otwarcia na nowości i inność, coraz bardziej liczą się kompetencje społeczne. Umiejętności te zdobywa się bardzo często poza formalnym systemem edukacji.

czytaj dalej European Adults

 

Życie Seniora w harmonii to CUD

Projekt pn. Życie Seniora w harmonii to CUD jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Ma na celu poprawę jakości życia osób starszych z Jeleniej Góry i okolic poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach edukacyjnych oraz umożliwienie im aktywności społecznej. Włączając się w działania projektowe uczestnicy dowiedzą się jak zachować harmonię pomiędzy Ciałem, Umysłem i Duszą.

czytaj dalej  o Nowy Projekt ASOS

Umiejętności społeczne – nowe wyzwanie

Nowy Projekt skierowany do osób spełniających następujące wymagania:

– Uczestniczyły w działaniach Fundacji „Aktywni XXI” w okresie przynajmniej dwóch        ostatnich lat.
– Znają język obcy (angielski, niemiecki lub włoski) na poziomie min. A2.
– Zobowiążą się do przygotowania i poprowadzenia warsztatów, w których wykorzystają wiedzę zdobytą podczas mobilności projektowych.

Ogłoszenie o naborze

czytaj dalej umiejętności społeczne -nowe wyzwanie

Wspólne korzenie kulturowe 

Wspólne dziedzictwo kulturowe” to projekt partnerski, który Fundacja „Aktywni XXI” realizuje w ramach programu Erasmus+. Partnerami są: Libera Universita per la Terza Eta – Milazzo z Włoch i Univercidad de Castilla – La Mancha z Hiszpanii w Cuenca, organizacje, które prowadzą Uniwersytety III Wieku.

Celem projektu jest wypracowanie poczucia jedności i wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi poprzez odwołanie się do wspólnych korzeni historyczno–kulturowych krajów Unii Europejskiej. 

Czytaj dalej wspólne korzenie kulturowe

 

Aktywni w Europie – podsumowanie

      Uczenie się przez całe życie staje się w obecnych czasach koniecznością. Wiedza, technologia i metody pracy ulegają ciągłym modyfikacjom. Aby aktywnie działać należy uczestniczyć w procesie doskonalenia swoich umiejętności, zdobywania nowych kompetencji i kwalifikacji.

czytaj dalej Aktywni w Europie – podsumowanie

Raport z realizacji projektu

Aktywni w Europie

Projekt realizowany w ramach Akcji 1- Mobilność Edukacyjna
Czas trwania projektu 01.07.2017-31.07.2018
Główny cel projektu – wsparcie rozwoju Fundacji „Aktywni XXI” i budowa europejskiego wymiaru organizacji poprzez poprawę kompetencji kadry w zakresie realizacji projektów unijnych.

Czytaj dalej: Aktywni w Europie

It’s easy to teach – if you know how

To projekt realizowany przez Fundację AKTYWNI XXI w ramach programu ERASMUS+.

Celem projektu jest wypracowanie efektywnych metod uczenia języka angielskiego w grupach osób w wieku senioralnym.

Czytaj więcej: its easy to teach – if you know how