cch -mobilności łączone seniorów

MOBILNOŚCI ŁĄCZONE SENIORÓW-Jelenia Góra 13-17.05.2019

W mobilności wzięło udział 8 osób z organizacji partnerskich (4 seniorów z LUTE Milazzo i 4 seniorów z UCLM). Przez pięć dni uczestniczyli oni wspólnie z 8 osobami z Fundacji „Aktywni XXI” warsztatach „Muzyka łagodzi obyczaje”. W czasie warsztatów wszyscy uczestnicy przedstawili przygotowane przez siebie materiały. Były to prezentacje o wybranych gatunkach muzyki swojego kraju i krajów partnerskich oraz prezentacje o organizacjach partnerskich i miejscach zamieszkania. Dyskutowali o tym jaką rolę pełni w ich życiu muzyka, zastanawiali się czy muzyka może służyć do porozumiewania się ludzi różnych narodowości. Omawiając różne gatunki muzyki szukali podobieństw i różnic. Wspólnie śpiewali piosenki oraz uczestniczyli w kilku koncertach. Ostatniego dnia warsztatów przygotowali wspólną prezentację z warsztatów, z wykorzystaniem narzędzi TI. Codziennie mieli też zajęcia z lektorem języka angielskiego w czasie których doskonalili swoje umiejętności językowe opowiadając o sobie, swoich zainteresowaniach i pasjach. Wzięli też udział w wycieczce po pałacach Kotliny Jeleniogórskiej. Odbyło się tez spotkanie z przedstawicielami młodzieży ze szkoły muzycznej, oraz ze słuchaczami Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

Wszystkie założone na tym etapie projektu cele zostały osiągnięte:

– Udział w mobilności poszerzył wiedzę uczestników w obszarze europejskiej muzyki. Wzbogacił ich dotychczasową wiedzę o muzyce swojego kraju oraz pozwolił poznać wiele nowych aspektów muzyki krajów partnerskich.

– Wykorzystanie narzędzi IT do poszukiwań informacji o muzyce oraz przygotowania prezentacji podniosło ich umiejętności w zakresie wykorzystania ITC.

– Tygodniowe warsztaty w międzynarodowym składzie uczestników podniosło również ich umiejętności językowe.

– Wspólne działania (przygotowywanie prezentacji, dyskusje, mówienie o sobie), wspólne uczestnictwo w towarzyszących działaniach kulturowych (koncerty, wycieczki) pozwoliło seniorom rozwinąć swoje zainteresowania i wzmocniło ich poczucie własnej wartości.

MOBILNOŚCI ŁĄCZONE SENIORÓW – Milazzo 27-31.01.2020

Drugie międzynarodowe spotkanie seniorów zorganizowano pod hasłem „Sztuka nie zna granic”. Mobilność odbyła się w dniach 27.01.2020-31.01.2020 w Milazzo w siedzibie Uniwersytetu III Wieku LUTE. Uczestnikami byli seniorzy z Fundacji „Aktywni XXI” (6 osób), seniorzy z UCLM-Hiszpania (4 osoby) oraz 10 seniorów z LUTE. Tematem przewodnim mobilności była szeroko rozumiana sztuka (malarstwo, rzeźbiarstwo, architektura) zarówno w aspekcie historycznym jak i w życiu codziennym. W ramach mobilności codziennie odbywały się cztery godziny zajęć warsztatowych oraz dwie godziny języka angielskiego. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy prezentowali przygotowane przez siebie materiały dotyczące wspólnych elementów w sztuce trzech krajów :Polski, Włoch i Hiszpanii. Były to prezentacje multimedialne „Futuryzm w Polsce, Włoszech i Hiszpanii”, „Kraków , miasto wielu kultur”, „Porównanie architektury trzech krajów”. Prezentowane były również materiały o krajach i organizacjach partnerskich. W ramach mobilności były też zorganizowane warsztaty ceramiczne, w czasie których uczestniczący seniorzy uczyli się podstawowych technik pracy z gliną. Zorganizowano również naukę podstawowych technik tworzenia kompozycji kwiatowych, które są elementem tradycyjnej sztuki florystycznej na Sycylii. Również podczas wycieczek organizowanych popołudniami uczestnicy poznawali zabytki architektury, zwiedzili muzeum rzeźb na świeżym powietrzu w Castel di Tusa ,a także Atelier sul Mare, Art Hotelu z 20 pokojami artystycznymi Zajęcia, które się odbywały w czasie mobilności zostały tak pomyślane, żeby jednocześnie rozwijać różne umiejętności uczestników. Na zajęciach z języka angielskiego ćwiczono np. słownictwo dotyczące prezentowania swojej osoby (imię, nazwisko, zainteresowania, rodzina itp.), następnie uczestnicy wykonywali telefonami swoje zdjęcia i po obróbce komputerowej stworzyli TABLEAU wszystkich uczestników. Po zakończonych warsztatach uczestnicy w ewaluacji bardzo wysoko ocenili organizację mobilności, przeprowadzone zajęcia, atmosferę spotkań oraz kontakt z gospodarzami. Uczestnicy mobilności ocenili również bardzo wysoki wpływ udziału w mobilności na rozwój wiedzy o krajach partnerskich oraz wzrost własnych zainteresowań. Mobilność ta w dużym stopniu wpłynęła również na wzrost umiejętności cyfrowych (obróbka komputerowa zdjęć, przygotowywanie prezentacji multimedialnych, korzystanie z Internetu w celu poszukiwania informacji) oraz komunikowania się w języku angielskim.