Aktywni seniorzy – srebro XXI wieku

Aktywni Seniorzy – srebro XXI wieku.
Technologia informatyczna wkracza we wszystkie obszary życia społecznego i zmusza do poruszania się po świecie często nieprzyjaznym dla seniorów.

Obsługa konta osobistego przez Internet , wykonanie zdjęcia pamiątkowego aparatem cyfrowym, kontakt z dziećmi i wnukami mieszkającymi za granicą za pomocą komputera, wysyłanie i odbieranie wiadomości sms/mms, kupienie biletu autobusowego w automacie – to świat zawłaszczony przez nowoczesne technologie, za którymi starsze osoby nie zawsze mogą nadążyć.

Ten brak operatywności wykorzystywany jest często przez nieuczciwych konsultantów, sprzedawców, doradców oferujących „tani” kredyt, pomoc w obsłudze konta osobistego, sprzedaż nikomu niepotrzebnych produktów.. i temu podobne niekorzystne usługi.

Seniorzy nie znający przepisów prawa /które bardzo szybko ulegają zmianom/ oraz nie posiadający wiedzy o współczesnym rynku ekonomicznym stają się ofiarami błyskawicznie zmieniającego się świata.

Udział w projekcie pomaga niwelować tę lukę.

Grupa 25 seniorów uczestniczy w warsztatach informatycznych, prawnych , ekonomicznych. Towarzyszą im również zajęcia ogólnorozwojowe – sprawnościowe, psychologiczne, artystyczne.
Aby nie czuć się odsuniętym od społeczeństwa słuchacze korzystają z dóbr kultury – koncertów, spektakli, wycieczek.

Projekt realizowany przez Fundację „Aktywni XXI” współfinansowany jest w ramach projektu ASOS Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

Danuta Sadownik